Bagmændene - Bramminginfo

Gå til indhold

Bagmændene

Bagmændene

Bag symposierne har alle tre gange stået et symposieudvalg, en censurkomite og en kurator – de var personerne der sikrede gennemførelsen.
Symposieproblemer diskuteres
Leif Fogh Jacobsen, Vilslev (på hug), diskuterer symposieproblemer med kunstnerne. Han var kurator på de to første symposier.

Symposieudvalget
Udvalget havde sin oprindelse i et samarbejde der startede ved den årlige minifestival i Bramming der har fortsat siden 1997, Kulturdagene. Et udvalg fra Kulturdagene suppleret med repræsentanter fra Egnsmuseet kom til at udgøre et Symposieudvalg. Dette udvalg fortsatte senere som selvbestaltet gruppe:

Udvalgets formand Stig Hegn har tidligere været bibliotekar ved Bramming bibliotek. Uffe Munk, der nu er fratrådt museumsforvalter ved Egnsmuseet. Steen Bertelsen hugger i sin fritid og er leder af SFO i Vejen. Lærer og kurator ved Bakkevejens skole, Hans Christian Fuglsang var formand de første år. Disse fire har været med fra start til slut. Formanden for Museumsudvalget, Tommi Larsen, adjunkt, har været med indtil for nylig. Som kasserer fungerede i de første omgange daværende erhvervschef Jan Toftdal og ved sidste symposium ex-bankdirektør Ejnar Platz.
Kurator Miguel Isla,
Kurator Miguel Isla, Spanien, besigtiger Vibæk Grusgrav med henblik på en skulpturpark her.


Stenskulptur - Miguel Isla
Isla huggede også lidt – stenen er nu borgerforeningens og byder dig velkommen når du kommer til Endrup vestfra.

Censurkomite
Til udvælgelse af kunstnerne stod en censurkomite med repræsentanter fra Symposieudvalget, politikere og lokale kunstnere. Udvalget havde kun et enkelt møde hvor de indsendte projekter blev udstillet og diskuteret. Fra Symposieudvalget deltog Stig Hegn og Steen Bertelsen. Fra amtet har Karen Baungaard deltaget. Fra Kunstnerside har billedhugger Lis Andersen, Ribe været med de to sidste gange, mens Bjarke Regn Svendsen (kunstmaler) var med her sidste gang. Endvidere deltog kurator Miguel Isla, Tudela de Duoro, Spanien. Ved 2. symposium deltog daværende inspektør William Gelius, Ribe Kunstmuseum. Ved 1. symposium var proceduren lidt anderledes.

Diskussionerne i censurkomiteen kunne være ganske omfattende, således var der ved sidste symposium 42 ansøgninger at tage stilling til. Fra Asien, Amerika, mænd og kvinder. Det blev en afvejning mellem duelige kunstnere og spændende projekter der havde mulighed for realisering. Vi plejer ikke at mobilisere de store ord, men det er ingen løgn at uden censurkomiteen havde Symposieudvalget virkelig været på herrens stenmark.

Lis Andersen
Billedhuggeren Lis Andersen (Ribe) deltog i Censurkomiteens arbejde – og kunstnerne besøgte hendes og Ole Videbæks værksted, Godset, til en hyggelig komsammen og meningsudveksling.

Bjarke Regn Svendsen
Kunstneren Bjarke Regn Svendsen fra Tistrup var en aktiv deltager i Censurkomiteens arbejde – når der skulle flyttes rundt på opfattelsen af kunst.
Kurator
For kurator var der flere områder, dels at være kontakt mellem udvalget og kunstnerne, dels sikre en god arbejdsgang og samarbejde mellem kunstnerne og endelig stå til rådighed for besøgende. Kurator skulle være kunstnernes daglige hjælper men også sikre at arbejdet forgik forsvarligt (danske sikkerhedsregler – de foreligger desværre ikke på fremmede sprog). Det syntes vi lykkedes godt for Miguel Isla, som vi kendte fra deltagelse i 2. symposium, hans velovervejede og stille facon var en god forudsætning for at alt gik godt.

Stenvending
For at billedhuggerne kunne hugge de tonstunge sten måtte de vendes, i hvert fald en gang om ugen. Det kunne nok give anledning til diskussioner, her Isla (t.h.) og Fleissig.
Hans indgående kendskab til de fleste af de ansøgende kunstnere var os til stor hjælp. Ved de to første symposier var Leif Fogh Jacobsen, Vilslev, kurator - med ret til selv at hugge en sten. En ros vi har sat meget pris på stammer fra Isla der sagde: Det er det bedste symposium jeg har været med til. Her er det ikke objekter det handler om, men mennesker.

Stenvending
Stenvending
Uden effektiv hjælp fra folkene i kommunens tekniske afdeling var det aldrig gået.
Tilbage til indhold