Tambours Have - Bramminginfo

Gå til indhold

Tambours Have


Tambours Have er en offentlig besøgshave, der er resultatet af naturelskeren Gerhard Tambours passion for at samle planter fra alle klodens hjørner og se dem vokse i sin egen have.
Skræddermester Gerhard Tambour lejede i 1939 et stykke jord ved Karlsgårde Sø, hvor han gerne ville fiske. Henad vejen lavede han sammen med sin kone en køkken- og frugthave, der senere blev erstattet af blomster og træer. Her i den barske vestjyske natur lykkedes det ham at skabe et plante- og blomsteranlæg i særklasse.
Gennem årene tilkøbte Tambour yderligere jordstykker og udvidede anlægget med en japansk inspireret have og en medicinhave, der blev det sidste værk inden hans død i 1978. Medicinhaven blev fuldstændig omlagt i 2016.
I 1979 blev haven overdraget til den daværende Helle Kommune, nu Varde Kommune, som i dag ejer, vedligeholder og driver haven som besøgshave. Haven bliver årligt besøgt at tusinder af haveelskere fra hele landet. Der afholdes forskellige events hen over sommeren, f.eks. koncerter, foredrag og lysfest.
• Haven er på 25.000 kvadratmeter.
• Den er opdelt i fem forskellige afsnit: Lillehaven, Langhaven, Storhaven, Japanhaven og Medicinhaven.
• Haven har en meget aktiv støtteforening, Tambours Haves Venner, der både yder praktisk og økonomiske hjælp til haven.
• Haven har et 135 m² stort orangeri.

Kig ind i Lillehaven, der stadig fremstår, som Gerhard Tambour indrettede den i 50erne med sortmalede rafter og store fliser. Her sælges desuden et mindre udvalg af nogle af de stauder, du kan finde i haven.
Orangeriet i Tambours Have
Orangeriet i Tambours Have, Foto; Privateje
Orangeriet indbyder til en stille stund, hvor man kan sætte sig og nyde den særlige stemning i de smukkeste omgivelser.  

I Storhaven finder du det største sammenhængende anlæg i Tambours Have. Udover den store græsplæne, hvor der bl.a. har været arrangeret gymnastikopvisninger, grundlovsmøder, folkedans og koncerter, finder du også det nyanlagte rosenbed.

I begge ender af Langhaven, som ligger på diget langs kanalen, står flotte store Rhododendronbuske, der om foråret blomstrer i et væld af farver.

Japanhaven er uden tvivl den mest eksotiske del af Tambours Have. Gerhard Tambour fik inspirationen til at anlægge en have i asiatisk stil efter en rejse til Thailand. Mange af havens planter stammer fra Japan og Kina, som f.eks. den kugleklippede Kinesisk Ene, som du finder ved siden af det smukke tehus.
Bro der fører ind til Japanhaven
Bro der fører ind til Japanhaven. Foto: Privateje
Medicinhaven blev anlagt i 2016. Bedene er temaopdelte. Hvert bed indeholder planter, som afhjælper de samme symptomer/sygdomme.

Ved indgangen til haven er der en lille sti der fører ned til Karlsgårde sø. Der er fri adgang til søen - men til haven skal betales en beskeden entre.
Karlsgårde Sø er en kunstig sø nordøst for Varde i Varde Kommune. Søen leverer vand til vandkraftværket Karlsgårdeværket. Værket er under afvikling.

Søen får sit vand fra Holme Å og Varde Å gennem et ca. 17 km langt kanalsystem. På bunden findes flere nedrevne gårde, der måtte forlades ved anlæggelsen i 1921.
Karlsgårde Sø
Karlsgårde Sø. Foto: Privateje
Fra 1960'erne begyndte søen at lugte af kemikalier og det skummede inde ved bredden. Der var således tale om, at der indtil ca. 1970 skete en forurening med kviksølvsudledninger fra Grindstedværket. Det var organiske kviksølvsforbindelser, der lå på bunden af søen, og det blev anbefalet, ikke at rode op i søbunden. Der har tidligere været badeforbud i søen, og fiskene måtte ikke spises, men kviksølvniveauet skulle igen være normaliseret, og badning og fiskeri er igen tilladt.
Haven gennem året

Flip cirklen og se haven som den optræder gennem dagen og året.

Fotos er af Gitte Røn.
Vinterbilleder af Jette Elbæk.
Se mere information på havens egen hjemmeside, og få oplysninger om havens åbningstider og priser: http://tambour.vardekommune.dk/
Tilbage til indhold