Kunstmuseum - Bramminginfo

Gå til indhold

Kunstmuseum


Historien om Vejen Kunstmuseum starter med kunstneren Niels Hansen Jacobsen.
Niels Hansen Jacobsen var født i Vejen 1861, og lærte landvæsenet at kende før han gav sig i kast med billedhuggerkunsten. I 22-års alderen kom han på kunstakademiet. Han modtog flere stipendier og foretog flere udlandsrejser. En årrække boede han i Paris hvor han opnåede stor anerkendelse. Han virkede ogå som keramiker og var som sådan, repræsenteret i flere store europæiske byer. Han etablerede atelier i Skibelund Krat, men hans drøm var et museum i fødebyen - en drøm der deltes af mange borgere i Vejen. Da det i 1913 stadig forblev en drøm, etablerede han atelier og udstillingsbygning i Skibelund Krat ved Askov. I 1922 gives han opgaven med at opføre et springvand der skal tjene som kølebassin for byens kraftværk.
I 1923 påtænker han at flytte til til Askov for at være nærmere sit atelier. Dette sætter fornyet gang i museumsplanerne og der indgås aftale mellem en kreds af byens borgere og kunstneren, om opførelsen af en museumsbygning. Der laves aftaler omkring privatbolig, og omkring udgifter til administaration og vedligeholdelse.
Museumsbygningen tegnes af arkitekt N. E. Grue, og bygningsarbejdet påbegyndes samme år. Det nye museum indvies i 1924.
I 1938 flyttes Skibelund-udstillingen til museet, og samtidig udvidedes museet ved at man flyttede atelieret fra Skibelund og genopførte det som en tilbygning til museet.
I årene herefter arbejdes med planer for yderligere udvidelse af museet. De næste udvidelser inkluderede det tidligere bibliotek. I 1973 blev opført en gallerigang over til biblioteket og herefter blev biblioteket inddraget i "bidder" med kælderen som den første bid.

Modersmålet
I 1901 bekostede erhvervsmanden Axel Heide mindesmærket "Modersmålet" til minde om A.D. Jørgensen og Edvard Lembcke, udført af den lokalt forankrede billedhugger Niels Hansen Jacobsen under dennes ophold i Paris. Værket står i Skibelund Krat. Foto: Hjart, Wikipedia

Takket være en bevilling på 28,6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har museet fået en unik ny bygning. Det gode håndværk, primært udført af lokale håndværkere, har fået plads i en bygning, der skal holde mange år fremover – måske mindst 100 år som de ældste sale, der fejrer jubilæum i 2024.”
På Museumspladsens sydside langs Lindegade er nybyggeriet forbindelsesledet mellem museets ældste sale og den vestligste bygning, der i 1940 blev opført som topmoderne bibliotek. Fra 1983 til år 2000 blev det gradvist en del af museets uundværlige kvadratmeter. Bygningen er gennemgribende renoveret for 10 mio. kr. afsat af Vejen Kommune.
Vejen Kunstmuseum
Nybyggeriet gør meget godt for museet. Der er tilført omkring 1000 nye kvadratmeter. I elevator, lifte og trapper udligner bygningen et spring i etageplaner mellem de gamle sale og den vestlige bygning. En helt særlig glæde er det, at museet nu for første gang har fået et rigtigt magasin indrettet efter tidens standard.
Her bliver der optimal opbevaring af samlingen, der siden 1994 er mangedoblet til over 5.500 genstande af meget varierende størrelse. For at fremtidssikre kunsten er nybyggeriet dagslysfrit uden vinduer, udstyret med ventilationsanlæg og et avanceret klimaanlæg samt gode arealer til kunsten og til publikum.
Brug ALT+venstrepil for at gå til forrige side i rammen
Indvielse
Trold
"Trold der vejrer menneskekød". Troldespringvandet indviedes 13. juli 1923. Springvandet fungerede som kølebassin for det lokale elektricitetsværk. Trolden er blevet en signatur for Vejen og Vejen Kunstmuseum. Den på verdensplan unikke fortælling om Troldespringvandet som køle-bassin for elværket gav i 2017 Vejen et af de flotteste danske motorvejs-seværdighedsskilte. Trolden har også været inspiration for andre kunstnere. På Frello Museet i Varde kan man på et af Otto Frellos underfundige malerier, finde en figur der meget tydeligt er inspireret af trolden i springvandet.
Se flere oplysninger/åbningstider på Museets hjemmeside: https://www.vejenkunstmuseum.dk/
Museet har fri entre.

Kilder:

Museets hjemmeside.
Wikipedia
Aviser

Herunder ses artikler og inserater fra dagspressen.


Billedhugger Hansen Jacobsen

En udstilling i København

Et Monument for Modersmaalet i Skibelund Krat

Billedhugger Hansen-Jacobsen - en Broder til nu afdøde Restavratør Jacobsen i Esbjerg - er for Tiden i Færd med at ordne en Udstilling i København af sine Arbejder. Hansen-Jacobsen er en Bondesøn fra Vejen, hvor Faderen lever endnu. Kunstneren har i flere Aar boet i Paris, hvor hans Arbejder har vakt megen Opmærksomhed. Det for kort Tid siden asflørede Mindesmærke i Herning over afdøde Landstingsmand Thomas Nielsen er udført af Hr. Jacobsen i Paris.
Hansen-Jacobsen har for nylig af Direktør Heide faaet overdraget Udføreisen af et Mindesmærke for de to Mænd, hvis Navne ofte nævnes i samme Aandedræt: Historikeren A. D. Jørgensen og Oversætteren Edv. Lemcke, Forfatteren af Sangen - 'Vort Modersmaal er dejligt'. Ogsaa denne Opgave vil blive løst fra Paris; Hansen-Jacobsen har faaet den i Hænde, og Løsningen foreligger i et Udkast.
Modersmaalet, en skøn og dejlig Brud, er Midtfiguren, sin højre Haand lægger hun paa Digterens Hoved, sin venstre Arm slynger hun om Historikerens Skulder. Udført i bornholmsk Granit, skal Monumentet opstilles i Skibelund Krat, paa Grænsen, med vidt Udsyn over det erobrede Land.

Kolding Social-Demokrat, Mandag den 30. September, 1901
"Modersmaalet"

Billedhugger N. Hansen-Jacobsens sidste Værk "Modersmaalet" ankommer i Følge "Kold. Flkbl." i disse Dage til Kolding. Billedhuggeren har i den sidste Maanedstid været til Stede paa Bornholm for at lægge sidste Haand paa Arbejdet. En Vognmand skal pr. Blokvogn transportere "Modersmaalet" fra Vejen Station til Skibelund Krat, hvor Kunstneren selv leder Opstillingen, der vil tage nogle Dage. Afsløringen af Kunstværket finder Sted den 26 Juli ved en Festlighed i Krattet.
Kolding Social-Demokrat, Torsdag den 16. Juli, 1903
Annonce
Annonce fra: Kolding Folkeblad,  Onsdag den 13. December, 1905
Annonce
Annonce i: Kolding Folkeblad, Fredag den 1. Oktober, 1909
Annonce
Annonce i: Kolding Folkeblad, Fredag den 10. December, 1909
Et Kunstner-Atelier i Skibelund Krat.

Hvor Vejen fører ind til Festpladsen mellem Mindestøtterne i Skibelund Krat, har "Modersmaalet"s skaber, Billedhugger Hansen-Jacobsen, rejst sit nye Atelier.
Som en mægtig, fossil Paddehat hæver den ottekantede, munkestensmørke Bygning sig op af Jorden, og gennem en bred Portal, hvis Sidehjørner bæres af to vrede Giganter, træder man ind i det store, hvælvede Rum, hvor Billedhuggeren har samlet en Del af sine mest kendte Skulpturarbejder.
"Kolding Avis" fortæller om et Besøg i Skibelund: Ovenlyset falder bredt og stærkt ned over al den hvide Gibs og de grønne Planter, der kranser Kunstværkerne, og man forstaar noget af den stille Fryd, der griver Kunstneren Hansen-Jacobsen, da han her paa sin Hjemstavns mindefredede Jord ser sig om i sit smukke Atelier og jævnt og inderligt siger: "Det har jeg i mange Aar ønsket, nu er det Virkelighed, og De kan tro, jeg glæder mig til at skulle skabe nye Arbejder i denne Sal."
Man ser i Atelieret hans første større Værk : "Thor løfter Midgaardsormen" (udstillet i København 1891) og "Døden og Moderen" (efter H. C. Andersens
Eventyr), der gjorde ham kendt i Paris og strax gav ham Adgang til at udstille i Champ de Mars uden Censur.
"Moderen 0g Barnet" findes som bekendt paa Statens Kunstmuseum i København og udefor Helligaandskirken.
Paa Spørgsmaalet: hvilket af de forskellige Arbejder, han selv sætter højst, svarer Kunstneren:
"Aa, jeg ved det vist næppe, skønt skulde jeg nævne noget, bliver det "Friheden i vor Tid", symboliseret ved en Mand, der fattig, nedbøjet og træt af Livet søger efter et Træ for at hvile sig, men kun finder en frønnet Stamme uden Blade.
Jeg synes selv, at jeg har faaet den gribende Resignation over Skikkelsen, som jeg ønskede."
Atelieret rummer iøvrigt flere Udkast til større Monumenter, bl. a. for Grundtvig og Mylius-Erichsen.
Atelieret vil for Fremtiden daglig være aabent nogle Eftermiddagstimer for dem, der gæster Skibelund.
Nationaltidende, Torsdag den 16. Juli, 1914
Hansen Jacobsens atelier i Skibelund.

Ved Vejen til Askov fra Skibelund Krat har Billedhugger Hansen Jacobsen faaet rejst et Atelier og en Skulptur Hal, som fra nu af vil være tilgængelig for Publikum.
En stor Del af Hansen Jacobsens Kunstværker har i lang Tid maattet bevares i Lader og paa Loftspladser og andre lidet værdige Steder, Kunstværker, som har vakt Beundring ved Udstillinger baade i København og Paris.
Nu er Atelieret rejst, og Hansen Jacobsens store Beundrerkreds vil glædes med Kunstneren over det prægtige Rum, hans Værker nu findes udstillet i. Og ikke mindre vil Egnens Befolkning glædes over, at den skønnc Skulptur-Hal ligger ved det minderige Skibelund.
"Kolding Folkebladd" skriver om et Besøg i Kunsthallen:
Naar man træder ind i den lyse og festlige Hal falder Øjet straks paa Kunstværket "Militarismen i vor Tid". En Mand klædt i Staal fra Hoved til Fod med en Rovfulgs Udtryk i sit Ansigt. Han fryder sig over Slagmarkens Brutalitet, dens Ødelæggelse og Gru - de saaredes Klage ved sin Fod ænser ban ikke. Dette Kunstværk har været udstillet i Paris, Champ de Mars l889 og vakte en Storm af Raseri, fordi det ansaas for et Indlæg i den da strandede Dreyfus-Kamp.
Til venstre for Indgangen er opstillet Kunstværket "Thor løfter Midgaardsormen", som var udstillet i Kobenhavn 1891. Blandt de andre store Grupper er det berømte "Døden og Moderen". Dette Kunstværk har været udstillet baade i Paris og København, en Afstøbning i Gibs er købt af Statens Museum for Kunst, og Brygger Carl Jacobsen erhvervede et Eksemplar i Bronce til Opstilling ved Helligaandskirken i København.
"En Trold, der lugter Menneskekød" er ogsaa et af de Arbejder, som Kunstneren bar haft særlig Glæde af: del var udstillet i København 1895 og kobtes af Brygger Jacobsen til Opstilling ved Jesuskirken i Valby.
Blandt de andre Værker er "Skyggen", udstillet i Paris, Champ de Mars 1898.
"Raiten", den vidunderlige skønne "Morgenrøde". - Endvidere de meget omtalte Kunstværker"Storbyens Ørken" og "Tiden og Mennesket", som fandtes paa de frie Udstillinger i København 1908 og 1909.
Særlig Interesse knytter sig til Kunstnerens sidste Udkast til et Monument for Grundtvig, som tog Prisen hjem ved Konkurrencen: forhaabenilig vil man atter en Gang i Fremtiden vende tilbage til dette Kunstværk og lade det udføre som et værdigt Minde for kommende Slægter.
Atelieret rummer desuden Skitser til Monumenter for Mylius Erichsen, Høegh-Hagen og Brøndlund samt en Samling Buster af berømte Mænd som Georg Brandes, Johs. V. Jensen og Jeppe Aakjær. Der er ogsaa fortrinlige Buster af Kunstnerens Fader og Moder, en vellignende Buste i Gibs as Fru Maren Lauridsen, og endelig en lille, men udsøgt Samling keramiske Arbejder.
I det hele en Samling as Kunstværker, som kun altfor længe har været skjult for det store Publikum.
Enhver, som besøger Skibelund med de mange Mindesten,  bør ogsaa søge hen til Billedhugger Hansen Jacobsens Atelier, dvæle en Stund i det prægtige Rum og glædes over, at Kunstnerens Samling omsider er bleven tilgængelig.
Det er noget nyt og dristigt, Hansen Jacobsen her har sat i Værk. Det vil blive til Ære for ham og til Glæde for Egnens Folk.
Maatte det ogsaa i vide Kredse vække Interesse for den her i Danmark saa lidet paaskønnede danske Billedhuggerkunst.
Middelfart Venstreblad, Lørdag den 18. Juli, 1914
Man taler om:
60 Aar
Hansen Jacobsen 60 år
Billedhugger Niels Hansen-Jacobsen,
Vejen.

Paa Lørdag bliver en af Danmarks ejendommeligste og betydeligste Kunstnere, Billedhugger Niels Hansen-Jacobsen, Vejen, 60 Aar.
Han er født i Vejen, Søn af afdøde Gaardejer Jacobsen, og lærte Landvæsenet før ban gav sig i Lag med Billedhuggerkunsten.
I 22-Aars Alderen kom ban paa Kunstakademiet, der 1889 belønnede hans dygtig udførte "Loke lænket til Klippen" med Aarsmedaillon. Han modtog flere Stipendier og foretog flere Studierejser til Udlandet. En Aarrække boede han i Paris, hvor han vandt stor Anseelse.
Mest kendt blandt den lange Række af dygtige Arbejder, Hansen-Jacobsen har frembragt, er "Modersmaalet", "Den ædle Kongedrud", med Portrætbuster af A. D. Jørgensen og E. Lembeke i Skibelund Krat. her findes ogsaa Kunstnerens Atelier, der hver Sommer besøges af en Mængde interesserede Mennesker.
Hansen-Jacobsen har ogsaa syslet meget med Kunstindustri og er en fortræffelig "Lerbrænder". Som Keramiker er han repræsenteret ikke alene i Købenbavn, men i de store europæiske Byers Museer for Kunst og Kunstindustri.
Hansen-Jacobscn blev 1914 Medlem af Akademiets Plenarforsamling, 1917 af Akademiraadet og Gallerikommissionen.
Hans første Hustru Anna Gabriele, Datter af Provst Rohde, døde 1901. Han er nu gift med afdøde Købmand Jørgensens Datter i Vamdrup, Kaja Louise Jacobsen.
Kolding Folkeblad, Torsdag den 8. September, 1921
Tilbage til indhold