Intro - Bramminginfo

Gå til indhold

Intro

Da Bramming blev stor er en bog skrevet af "Bogudvalget" i Bramming.
Den er gengivet med tilladelse af udvalgets formand og bogens redaktør : Stig Hegn
Bogen er gengivet som den foreligger i bogform. Dog er enkelte fejl rettet - og der har nok sneget sig nye ind, da bogens tekst for at være søgbar, er digitaliseret.
Hele dette afsnit med menupunkter og undermenu skal læses ud fra at bogen blev udgivet i august 1999.

Bogens Forord
Det er i år 125 år siden Bramming blev »født« – ikke som så mange byer i Danmark, der er vokset frem af middelalderen, men som et resultat af det moderne Danmark: Anlæggelsen af jernbaner og havne i den sidste del af 18-hundredetallet. Sådan er de fleste stationsbyer i Jylland opstået. Men da først byen havde konsolideret sig, var der ingen særlig udvikling: her lå en lille stationsby som alle de andre langs banen: Tjæreborg, Gørding, Holsted, Brørup etc. Nok var Bramming et jernbaneknudpunkt, men det var også det eneste, der gav byen et særkende fra de andre.
Det var først med udviklingen i 1960erne og 1970erne, der skete noget afgørende i Bramming, idet byen oplevede en ekspansion, både befolkningsmæssigt og industrielt. Det var dengang, man oplevede, at byen blev for stor til noget - og for lille til noget andet: der var ikke mere brug for en badeanstalt, elforsyningen blev overtaget af SEAS, Borgerforeningen gik under i strømmen af nye borgere. Til gengæld overtog kommunen Vandværket, mens fjernvarmen forblev privat til i dag. Det er denne periode, bogen beskæftiger sig med. Vi har talt med personer, der har oplevet perioden. Det har været vigtigt for os at få den lavet nu, mens perioden endnu er i levende erindring. Andre dele af bogen er bearbejdelse af personlige erindringer, ligesom der naturligvis også er forsket i Lokalhistorisk Arkiv. Undervejs giver bogen sideblik til historien før (og efter) perioden, men en samlet fremstilling af Brammings historie er det ikke.
Det er udvalget, der har skrevet og diskuteret de kapitler, der udgør bogen. Olaf Bak og Stig Hegn har redigeret. Vi har modtaget støtte fra mange i byen - som anført foran – og vi vil gerne takke for denne påskønnelse af vores arbejde.
For udvalget: Stig Hegn


Tilbage til indhold