Ribe by - Bramminginfo

Gå til indhold

Ribe by

Ribe

Ribe er en by i Sydvestjylland og var tidligere formelt en del af de sønderjyske enklaver som tilhørte kongeriget. Byen har 8.317 indbyggere (2020), hører til Esbjerg Kommune og er beliggende i Region Syddanmark. Ribe er Danmarks ældste by. Den ligger i et fladt marskområde ikke langt fra Vesterhavet og har gennem historien været præget af oversvømmelser. Ribe Å slynger sig gennem Ribe ad flere grene, videre over marsken og gennem Kammerslusen ud i Vadehavet.
Ribe blev grundlagt som en handelsplads under vikingetiden i begyndelsen af 700-tallet. Ansgar anlagde den første kirke her i 800-tallet, og i 948 blev den bispesæde. Byen voksede og blev stor og vigtig både for kirken og som handelscentrum, og var i middelalderen blandt landets største byer. Da Ribe Å blev ufarbar for skibe i slutningen af 1600-tallet gik det dog stærkt tilbage, og med Esbjergs grundlæggelse i 1868 blev byens industri også udfordret.
Byen har flere uddannelsesinstitutioner. Ribe har bevaret sit gamle bymiljø med Ribe Domkirke som dets majestætiske vartegn. Mange tusinde turister fra hele verden valfarter hvert år til byen for at opleve købstadens særlige atmosfære. Ribe har flere museer - et kunstmuseum, et museum der omhandler vikinger samt et oplevelses-og besøgscenter. Desuden et Heksemuseum og et museum der fortæller om Jacob A. Riis der fødtes i Ribe. Domkirken har også et lille museum.
Etymologi
Navnet "Ribe" kan tilbageføres til det olddanske ripa, der betyder striber eller strimler, da handelspladsen oprindeligt bestod af mindst 70 smalle jordlodder. De var højest på midten med grøfter imellem.
Ribes indbyggere kaldes ripensere.
Ribe Vikingecenter
Ribe Vikingecenter. Ripa handelsplads som den kunne have set ud.
Historie
Grundlæggelse
Byens historie strækker sig tilbage til mellem 704 og 710, hvor der blev anlagt en handelsplads på stedet, og anses for Danmarks ældste by. Placeringen var god til handel, da der var adgang til havet via Ribe Å, og der kunne rejses over land mod både nord og syd. Der er fundet korn som rug, havre og hvede i byen, som er dateret til 700-tallet, og man mener, at det er blevet dyrket lokalt, hvilket indikerer at man har haft landbrug på stedet.
I 825 bliver der slået mønt i byen. Da Ansgar kom til Danmark for at kristne befolkningen fik han en grund i byen, og får lov at anlægge en kirke her i 854-857, hvilket er første gang byen nævnes i skriftlige kilder. I 948 blev Ribe bispesæde som det første i landet.

Middelalderen
I 1127 blev kong Niels' søn Magnus den Stærke gift med Richiza af Polen i Ribe. Ti år senere bliver Erik Emune dræbt ved Urnehoved, og senere gravlagt i Ribe Domkirke. Riberhus blev påbegyndt i starten af 1100-tallet og den nuværende Ribe Domkirke blev påbegyndt i slutningen af 1100-tallet og indviet i 1250.
Dominikanerordenen stiftede et sortebrødrekloster i Ribe i 1228. I 1259 døde kong Christoffer 1. i Ribe og blev begravet i domkirken.
I middelalderbyen Ribe var der foruden dominikanernes Catharinakloster tre andre klostre, nemlig Laurentiuskirkens franciskanerkloster sydøst for Riberhus slot, benediktinernonnernes Nikolajkloster og johanniternes kloster. Cistercienserne havde etableret sig i Seem. Koncentrationen af klostre har næppe været større noget andet sted i landet. Straks efter reformationen begyndte nedrivningen af både kirker og klostre; kun Catharinaklosteret blev bevaret.
Den 26. juni 1269 blev Ribe Stadsret udstedt på danehoffet i Nyborg af kong Erik 5. Klipping. Byen fik også købstadsrettigheder i 1200-tallet, og byen voksede betragteligt. Det blev en af landets største byer, og tjente særlig godt på eksport af okser. Når landets konger besøgte området boede de ofte på slottet Riberhus.
I 1496 byggedes et stenhus på Von Støckens Plads i byen, som i dag et af Danmarks ældste rådhuse. I 1709 blev ejendommen købt af byen til rådhus.
Ribe, Ripa. Kobberstik af: Resen, Peder Hansen, 1625-1688 Husman, Johan. Kortet sidder i: Petri Resenii Atlas Danicus dicatus augustissimo Monarchæ Christiano V. anno M.DC.LXXVII. - Haffniæ, 1677.
Kortet er udgivet i 1677. Bemærk at Slottet/Riberhus ses på kortet. Nedrivningen begyndte efter svenskekrigene hvor slottet blev slemt medtaget - de sidste dele af borgen/slottet blev fjernet omkring 1685. Meget materiale blev anvendt til bygninger i området - specielt i byen Ribe. En del materiale blev også anvendt til veje. Det vides ikke i hvilken stand slottet var på afbildningstidspunktet - der må regnes med en vis kunstnerisk frihed. Klik på kortet for at se det i en større udgave. Bemærk også at Stal(d)gaarden kun er vist med en tidligere placering.
Staldgården blev sandsynligvis ødelagt og/eller nedbrændt under svenskekrigene og var muligvis planlagt til at blive opført på Hovedengen ved Nørreport, som det fremgår af tegningen.
Renæssancen
Den 3. september 1580 bliver byen ramt af en fatal brand, hvor 213 huse i 11 gader brændte. Branden opstod hos Kristen Borg i Stenbogade. Ifølge overlevering var der netop denne aften hentet ekstra meget hø ind i gården bag huset, som var placeret omkring bagsiden af Torvet/Stenbogade og over mod Peder Dovns Slippe.
Trods en dom d. 21. februar 1581, hvor Borg blev frikendt for mistanke, da høet menes at være selvantændt, forsvandt mistanken ikke. Borg måtte søge kongens beskyttelse, inden han blev fri for mistanke.
På trods af at mange af de kirkelige institutioner i byen forsvandt efter reformationen i 1500-tallet formåede byen alligevel at opretholde stor handel og velstand. I løbet af 1600-tallet blev det dog vanskeligt at holde Ribe Å sejlbar. Fanø og Mandø blev derfor brugt som ladeplads til byen. Under Anden store manddrukning den 11.-12. oktober 1634 steg vandet i Ribe til 6,1 meter over dagligt vande. I domkirken ses forsat et mærke, hvor vandet stod 1,7 m over gulvet.
I 1641 foregik en af landets mest berømte hekseafbrændinger, da skrædderdattern Maren Splids blev dømt som heks. Under Torstenssonfejden i 1643-44 bliver Riberhus ødelagt.
Efter enevælden blev indført i 1660 svandt byens handel med udlandet til fordel for København og Aalborg.
Nyere tid
I 1700-tallet var byens storhedstid forbi. Handlen var stagneret voldsomt, søfarten kunne heller ikke bidrage stort til byens økonomi. Til gengæld trivedes håndværk, og byen blev berømt for kniplings- og lærredsfremstilling.
Ribe hørte historisk til de sønderjyske enklaver, dvs. at byen lå i Sønderjylland, men blev administrativt regeret fra det Danske Kancelli i København. Ribe var således en kongerigsk enklave i Sønderjylland på linje med en række andre enklaver langs Slesvigs vestkyst.
I midten af 1800-tallet fik byen sine første industrivirksomheder. I 1885 fik byen jernbane, da Bramming-Tønder-banen blev indviet, og to år senere blev jernbanen forlænget, så den gik til den tyske grænse, så der var forbindelse til Hamborg. Anlæggelsen af Esbjerg i 1868 betød meget for byen, da Esbjerg var en moderne industriby med direkte adgang til havet, og den nye bys industri overhalede hurtigt Ribes. Der var dog forsat fabrikker i byen, heriblandt Crome & Goldschmidts Tekstilfabrik, Sct. Nicolaj Gade der havde ca 120 beskæftiget i slutningen af 1800-tallet.
I midten af 1900-tallet havde Ribe Jernstøberi med 520 ansatte, men en stor del af byen var beskæftiget i servicesektoren, da Ribe var centrum for både amtet og stiftet.
Ribe var frem til strukturreformen 2007 administrativt centrum for Ribe Kommune, Ribe Stift, og Ribe Amt. Herefter blev byen en del af Esbjerg Kommune.

Infrastruktur og transport
Mod nordvest går Primærrute 24 mod Esbjerg, og mod nordøst går Primærrute 32 til Kolding. Mod syd går Primærrute 11 mod tønder
Ringvejen er en omfartsvej vest om byen, der er en del af rute 11. Det er forslået at etablerede en omfartsvej øst om byen. Mod øst går primærrute 24 mod Gram.
En stor del af byens gamle gadenet er bevaret i centrum af byen.
Ribe Station er stop på Bramming-Tønder-banen. I 1985 åbnede Ribe Nørremark Station i den nordlige del af byen, hvor toget ligeledes stopper.
Byen har to vandtårne; Dagmarsgade Vandtårn blev opført i 1887 og vari drift indtil 2011 samt Tangevej Vandtårn der blev bygget i 0907 og som lukkede i 1990.
Blandt byens gamle gader er Badstuegade, Bispegade, Fiskergade, Hundegade, Præstegade, Puggaardsgade, Sct. Nicolaj Gade, Skibbroen, Stenbogade og Sønderportsgade samt Torvet.

Erhverv
En af byens store fremstillingsvirksomheder er Mineralvandsfabrikken Frem, der blevet etableret i 1949. I 2016 blev den overtaget af Bryggeriet Fuglsang.
Pladestudiet Hansen Studio ligger i Ribe. Det drives af den danske producer Jacob Hansen, og bliver især brugt af til indspilning af rock og heavy metalbands. Blandt de bands, der har indspillet albums her er bl.a. Dizzy Mizz Lizzy og Volbeat.
Byens detailhandel er især centreret omkring Torvet og gågadestrækningen Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen.
Ribe har en række hoteller, herunder Ribe Hotel og Hotel Dagmar. Sidstnævne er den del af Danske Hoteller A/S. Kæden Danhostel driver et vandrehjem i byen.
Byen nyder godt af sin tætte placering til den tyske grænse, og besøges derfor af mange tyskere.
Kendte Ripensere
Der er en del tidligere indbyggere fra Ribe der har indskrevet sig i historien.

Journalist, social reformist og dokumentarfotograf Jacob A. Riis, der blev kaldt "New Yorks nyttigste Borger" af præsident Roosevelt. Besøg museet.

Historien om politiker Hans Andersen Krüger er historien om at være slesviger, sønderjyde og dansker. Buste kan ses i haven til Ribes Vikinger.

Til minde om historikeren Anders Sørensen Vedel 1542 - 1616

Ambrosius Stub var dansk digter og boede i Ribe fra 1752 til 1758.

Anders Christensen Bording var en dansk digter og journalist. Han blev født i Ribe den 21. januar 1619.

Kjeld Abell var kendt dramatiker og forfatter. Blev født i Ribe den 25. august 1901.

Mindetavle over Jens Olsen, skaberen af Verdensuret på Københavns Rådhus, født i Ribe i 1872.

Oluf Ring brugte store dele af sit liv på at komponere og indføre nye melodier til den folkelige danske fællessang.

Et mindesmærke i Ribe over komponisten Rued Langgaard, der fødes i København den 28. juli 1893.

I Sønderportsgade 3, hvor Skrædder Laurids Spliid og hans hustru Maren boede, kan man i dag se mindetavlen for Maren Spliid. Besøg HEX museet.

Mindesmærker over videnskabsmanden Emil Christian Hansen 1842 - 1909 - gærdyrkningens skaber

Niels Ryberg Finsen modtog i 1903 nobelprisen i medicin for sin behandling af lupus vulgaris (hudtuberkulose) med lys


Besøger du Ribe med bil, finder du her en oversigt over parkeringspladser: https://www.vadehavskysten.dk/api/drupal/sites/visitribeesbjerg.com/files/2020-03/RIBE_KORT_2020-web.pdf

På samme kort kan ses overnatningsmuligheder og spisesteder.
Tilbage til indhold