Formænd - Bramminginfo

Gå til indhold

Formænd

Sognerådsformænd – fra 1868 hvor sogneråd blev oprettet


1868-69 Løjtnant Vilhelm Fabricius, Bramming hovedgård
1869-70, 81-84 Gårdejer Mikkel Lauridsen, Nørå by
1870-77, 80-81, 82-83 Gårdejer Niels Hansen, Brammingborg
1877-80 Kroejer Kristian Poulsen, Kikkenborg
1884-89 Lærer Thomas Peder Klausen, Nørå
1889-92 Gårdejer Mads Nielsen, Terp
1892-94 Gårdejer Hans Iversen, Nørå
1894-95 Købmand P. Schou, Bramming
1895-96 Niels M. Kristensen, gårdejer Nørå?
1896-98 Gårdejer Morten Knudsen, Nørå
1898-1901 Møller Niels Poulsen, Bramming
1901-04 Proprietær Gustav V. Sørensen Eich, Bramming hovedgård
1904-05 Købmand Kr. Hestbech, Bramming
1905-07, 14-18 Smedemester Hans M. Thomsen, Bramming
1907-09 Grosserer M.A. Madsen, Bramming
1909-13 Kontorbestyrer ved Ribe Stifttidende, husmand Sillas Mortensen
1913-14 Efterskoleforstander J.N. Brande
1918-19 Murermester A.E. Olesen Skjærbæk

1919-22 Bygmester Tonnes Tonnesen
1922 Købmand J.J. Jochumsen
1922-32 Manufakturhandler Andreas A. Øllgaard
1932-54 Bagermester Hans H. Flintholm, sognerådsformand igen 1960-62
1954-60 Fabrikant Erik Madsen (rejste i valgperioden)
1962-74 Købmand, grosserer Ejler Riber Bertelsen
1974-78 Landmand Fred Boesen, St. Darum
1978-2001 Fabrikant Egon Lorentzen
2002-06 Områdeleder Karl Kristian Knudtzen, Vong

Tilbage til indhold