Oaser og monumenter - Bramminginfo

Gå til indhold

Oaser og monumenter

Oaser og monumenter

Byparken
Hundeskoven
Mulvadsøen
Mulvadparken
Bronzealderhøjen/tre sogne
Kongehøjene
Mindesten for togulykken/hestestalden
Mindesten for togulykken/stedet  (Ugeavisen Bramming  2013-07-30T00:00:00+02:00)
Lunden/Ansgar
Kirkegården/Ansgar
Stien/golfbanen
Sti langs Ilsted å/fra teglværkssøen til Kirkebrovej.
Sti langs Høe bæk/
Kongehøjene
Kongehøjene ved Bramming er et lille naturområde med kulturspor.
Kongehøjene består af 14 fredede gravhøje opført for ca. 4500 år siden i den del af bondestenalderen, som kaldes »enkeltgravstiden«. På og mellem højene vokser egetræer og hedelyng.
Området afgræsses af kreaturer.
Området indbyder til udflugt for den lille gruppe. Følg forandringerne i naturen i løbet af året.
Med udgangspunkt i informationstavlen ved indgangen kan der fortælles historier om hvem, der er begravet i højene.
Memorial

I 2013 blev der på foranledning af en tidligere Bramming-borger Johannes Abildtrup, samt tre andre gamle Bramming-drenge, startet en indsamling til et mindesmærke for jernbaneulykken ved Bramming i 1913.
Helt indtil 10 dage før indvielsen af mindesmærket, samledes der stadig ind. Indsamlingens formål var selvfølgelig at få dækket omkostningerne til mindesmærket og eventuelle overskydende midler var øremærkede til at dække initiativer fra Bramming Egnsmuseum side, der havde relation til ulykken.

Fredag den 26. juli 2013 blev mindesmærket foran "Stalden" ved Egnsmuseet afsløret. Brammings tidligere borgmester Egon Lorentzen og kunstneren Ole Jørgensen, fjernede tæppet der dækkede memorial'en.
Egon Lorentzen holdt tale om banens betydning for byen. Også DSB-direktør Jesper T. Lok var til stede og holdt tale.
Memorial
Mindesmærket er en monolitisk betonkonstruktion. Nederst er en messingplade hvor der står: "Peter Sabroe 1867 - 1913".
Herover er der et par stiliserede spirende blade der rækker op mod universet. I centrum en flyvende fugl der omkranses af 15 små lys der symboliserer de 15 ofre der omkom ved ulykken.
Øverst oppe i højre hjørne er der placeret en lysende stjerne der symboliserer fremtidens børn.
Udover stjernen der omkranses af lys, så er også fuglen og bladene kranset af små lys - dette giver mindesmærket forskellige indtryk afhængig af hvornår på dagen det besøges.

Placeringen af mindesmærket er ikke ved stedet hvor ulykken skete. På selve stedet for ulykken er placeret en sten med påskrift. Denne sten blev "indviet" samme dag og hvor transportminister Henrik Dam Kristensen afslørede stenen og holdt tale.

Der har været forsøg på hærværk på "Memorial", men kommunen holder opsyn med værket og vedligeholder det.
Bronzealderhøjen

Gravhøjen er fra ældre bronzealder (1800 - 1300 f.v.t). Den er sandsynligvis bygget ovenpå en mindre gravhøj fra enten yngre stenalders enkeltgravs kultur (2800 - 2400 f.v.t.) eller dolktid ((2400 - 1800 f.v.t.).
1 meter under overfladen er der en stenlægning. Dette tyder på at selve graven har bestået af en trækiste dækket af en stendynge.
Rundt langs gravhøjens fod har der ståen en krans af større sten (randstenskæde).
Gravhøjen er plyndret i løbet af 1800-tallet og man ved derfor ikke hvilke oldsager der har været i højen.
Bronzealderhøjen
På toppen af gravhøjen mødtes tidligere 3 sogne. Sneum sogn (Skads Herred), Hunderup sogn (Ribe Herred) og Bramming sogn (Gørding Malt Herred).
Denne opdeling gav byen problemer når eksempelvis infrastruktur skulle etableres og financieres. Kunne alle sognene blive enig om en fordeling af udgifter?
Dette problem blev løst da hele byen i 1903 blev samlet under Bramming(e) sogn.
Opdelingen i de 3 sogne kunne dog også have sine fordele.

Holsted Tour i april 1896
Markedet i 1896 afholdtes omkring den gamle gravhøj. Fotograf C. K. Olesen fortæller i en erindring fra 1929 om begivenhederne:
"Handelsmændenes Forehavende kunne jo ikke undgå Myndighedernes Opmærksomhed, og den bestemte Dag stillede der Politibetjente for at standse det ulovlige Marked, men enhver af dem havde jo kun Myndigheden i sin Jurisdiktion, og da Kreaturejerne - i hvert fald en Del af dem - i Forvejen var blevet gjort bekendt med Skellene, og Betjentene ville attrapere Dem, trak de sig lige så stille over et af Skellene, hvor Betjenten ikke havde noget at sige. For at optræde med fuld Myndighed maatte de alle 3 være til stede fra de 3 Herreder."
Betjentene måtte gå, og begivenhederne kostede borgerforeningens bestyrelse en "Holsted Tour" - d.v.s. en tur i tinghuset i Holsted. Året efter fik man tilladelsen til at afholde marked.
Tilbage til indhold