Ekskursioner - Bramminginfo

Gå til indhold

Ekskursioner

Ekskursioner
Ribe Kunstmuseum
Stenhugger
Udflugt
Tørskind
Den ugentlige ekskursion præsenterede landskab og kunst heromkring, f.eks. gav William Gelius (der også var medlem af censurkomiteen) en introduktion til Ribe Kunstmuseum, eller der var besøg på et stenhuggeri i Esbjerg. Udflugt til vores store (uopnåelige) forbillede, Tørskind Grusgrav, indgik i alle tre symposier.

Tilbage til indhold