Minibyen - Bramminginfo

Gå til indhold

Minibyen


EN TURISTATTRAKTION UD OVER DET SÆDVANLIGE

Minibyen er placeret midt i det smukke anlæg, Arnbjergparken, som ligger få minutters gang fra centrum. På 3.500 m2 er byen blevet udvidet fra det det første hus i 1966 til omkring 350 huse i dag.

Varde Miniby er verdens ældste miniby, der er skabt håndværksmæssig korrekt. Udgangspunktet for Varde Miniby er købstaden anno 1866. Bygningerne er opført i målestoksforholdet 1:10, og hver eneste lille bygning er konstrueret som en tro kopi af originalen.
Husene ligger placeret på gaderne, præcis som de lå tilbage i 1866. Hvis man er stedkendt i Varde, får man en helt særlig fornemmelse af byen, når man ser gaderne ligge i et overskueligt størrelsesforhold for fødderne af én.
Tilsammen giver bygningerne et indtryk af, hvordan købstaden Varde så ud, og efter et besøg i minibyen vil det være oplagt at gå på jagt efter nogle af originalerne ( altså bygningerne ) i Vardes centrum.
Varde torv i minibyen
Varde torv
Billederne herover er fra Varde Torv. Hvis man ikke får øje på forskellen i belægningen af torvet, er det svært at se hvad der er i størrelse 1:1 og hvad der er i størrelse 1:10.
Der er en utrolig detaljerigdom i modellerne og et billede skal være i høj opløsning for at man kan vurdere om det er originalen eller kopien man ser på et billede.
Minimurerne

Minimurerne holder til på værkstedet, Lundvej 4A, hvor man kan besøge dem tirsdage og torsdage mellem kl. 9 – 12 i sæsonen. Det giver en særlig oplevelse og viden at besøge værkstedet, inden man går ned i Minibyen, der ligger blot 300 meter derfra.

Minimurerne deler gerne ud af deres store håndværksmæssige kunnen om alt fra mursten til dørkarme i miniatureudgaven. Samtlige minimurere brænder for at tegne, bygge, konstruere og eksperimentere sig frem til de helt rigtige detaljerige løsninger til de nye minihuse til Varde Miniby. Det kræver fingersnilde, sans for detaljer og en god fantasi at fremstille de dråbeformerede teglsten, de nøjagtige mursten og de vigtige detaljer, som gør oplevelsen i minibyen til noget helt særligt.
Minimurer
Minimurerne (som dog er størrelse 1:1) står selv for hele processen fra en klump ler til at forme de små mursten, brændingen af stenene, murerarbejdet, døre, vinduer, beslag og meget mere. Der er lang vej, inden det færdige hus er klar til at blive fragtet ind i minibyen.

Minimurer-uddannelsen er den længste uddannelse i Varde:-) Det tager fem år at blive uddannet. Når en lærling bliver svend, får han en lille broche, formet som en lille murerske. Denne murerske skal bæres ved særlige lejligheder.

Processen

Flip cirklen for at se nogle elementer i processen med opbygning af Minibyen.
Fra arbejdet på værkstedet og til glæden over det færdige resultat.
Transport af de tonstunge huse fra værksted til byområdet.
Er der flere huse må de stå i kø.
Og endelig får huset sin plads i byen - placeret korrekt i forhold til hvor det originale stod.
Fotos: Gitte Røn.
Varde miniby

Adr.: Lundvej 4E
6800 Varde

Tlf. 30 43 90 11
Besøg hjemmesiden for åbningstider og priser: https://minibyen.vardekommune.dk/

Minimurerne

Adr.: Lundvej 4A
6800 Varde

Lidt baggrund om minibyen, fortalt fortrinsvis via avisartikler. Artiklerne giver en god beskrivelse af de personer der har været medvirkende til minibyens opståen og bevarelse og giver også en fornemmelse af tidslinien for bebyggelsen.
Vil lave byggefond til en Varde-miniby

Håndværkerforeningen har også planer om at lave postkort med den nye kirkemodel til fordel for byggefonden

I anledning af 100 års jubilæet vil Varde Håndværkerforening som omtalt andelsteds overdrage Varde købstad en model i forholdet 1:10 af den forlængst nedrevne Sct. Nicolai kirke i Varde. Det er håndværkernes tanke, at kirkemodellen skal være det første skridt mod en modeiby i Arnbjerganlægget. Man håber, at hele Varde by, som den så ud i 1700-tallet. efterhånden vil blive genskabt i ministørrelse på et areal i Arnbjerganlægget, som stadsgartner Lindy Bach allerede har givet samme konturer som den jord, Varde er bygget på.
Kirkebyggeriet har været et stort og meget interessant arbejde, og jeg er klar over, at nogle af håndværkerne har fået meget stor interesse for de videre miniby-planer, oplyser formanden for håndværkerforeningen, skorstensfejermester Børge Lønborg.
Vi håber, at planen om modelbyen vil blive ført videre, ikke alene af håndværnerforeningen, men af alle større organisationer i Varde.
I den forbindelse har vi i håndværkerforeningens bestyrelse drøftet visse konkrete forslag. For det første har vi drøftet oprettelsen af et byggefond for minibyen hvortil alle interesserede vil kunne indbetale bidrag.
Vi håber, at tanken vil blive fulgt op af byens foreninger, så byen om nogle år vil være en realitet. Det ville være en mægtig turistattraktion og trække mange gæster til byen.
For det andet har vi foreslået turistkontoret at lave et postkort med modelkirken som motiv. Turistkontoret mener ikke, det kan nås inden jul, men vi gør nu selv et forsøg, og det er meningen, at overskuddet ved salg af disse Julekort skal tilfalde byggefonden, slutter formanden.
Vestjysk AKTUELT kan i øvrigt oplyse, at der muligvis ret snart vil blive bygget et almindeligt hus foruden kirken. En af de håndværkere, der har været med til at lave kirkemodellen, har overtaget de sten og materialer, der blev til overs, og det vil formentlig være nok til at opføre et ualmindeligt mini-hus.

Vestjysk AKTUELT, Lørdag den 26.november, 1966

Man må sige at håndværkerforeningens bestyrelse og medlemmer var fremsynede. Man lagde hermed fundamentet for Vardes i dag største turistattraktion. Blot kunne de ikke forudse at den model der blev den første model i byen, ikke ville få sin plads i samme by. Da man hen ad vejen fandt ud af hvilken tidsperiode minibyen skulle tilhøre, var det en periode hvor modellens original forlængst var nedrevet. Modellen står stadig i minibyen men kun som model - ikke som en del af byen.
Ældre håndværkere skal hygge miniby

Byrådet, håndværkere og Lions Club nedsætter udvalg for at bygge videre på minibyen i Arnbjerg


Spørgsmålet om etableringen af den påbegyndte miniby i Arnbjerg parken blev i aftes rejst uden for dagsordenen på det åbne mode i Varde byråd. Advokat Dueholm (k) erklærede, at planen om en miniby burde tages op Den første begyndelse fik man i form af kirkemodellen, som håndværkerforeningen skænkede ved sit 100 års jubilæum, og rådet skyldte både foreningen og byen at udbygge minibyen hurtigt.
Der er betydelig interesse for planen. Flere håndværkere har foreslået, at den videre udbygning af minibyen kan ske ved, at kommunen
køber materialerne, og at arbejdet udføres af tidligere håndværkere i Varde, fortsatte Dueholm. Forslaget er ikke håndværkerforeningens, men nogle specielt interesserede håndværkeres, som vil stå til rådighed med arbejdskraft og råd.
Derpå har jeg kontaktet Lions Club i Varde, der udfører et stort arbejde for byens ældre, og clubben stiller sig positivt til at organisere et sådant arbejde. Derved kan vi på samme tid få fortsat byggeriet og få beskæftiget nogle ældre, som det måske ellers kniber for at få tiden til at gå. Derfor indstiller forskønnelsesudvalget, at byrådet udpeger en repræsentant til at gå ind i et tremandsudvalg sammen med en repræsentant for Lions og en håndværker, fortsatte Dueholm.
Børge Andersen (s) anbefalede, at Dueholm tiltrådte tremandsudvalget, men ville vide, om forskønnelsesudvalget eller kasse- og regnskabsudvalget skulle udrede pengene til materialerne.
Frode Madsen (v) anbefalede tanken om et lille udvalg. En miniby ville blive et aktiv for byen, også turistmæssigt, mente han, men det vil også koste en del penge. Udvalget bør måske først finde ud af, om byen skal være en model af Varde i 1700-tallet, eller om smukke, men yngre bygninger som den Palludanske gård og Toldboden også kan komme med.
Starup-Jensen (k) understregede Børge Andersens ord om, hvor pengene skal placeres, og gjorde opmærksom på, at man jo i nødstilfælde, hvis budgetterne for det kommende år bliver for stramme, kan ty til fonden til byens forskønnelse.
Borgmesteren sluttede debatten med at udtrykke sin glæde over, at håndværkerforeningens ide er taget op, og at byrådet gennem tremandsudvalget får hånd i hanke med, hvad der sker i sagen.

Vestjysk AKTUELT, Onsdag 8, februar, 1967
Igennem tiden har der været bred opbakning til minibyen.
To udvalg skal sørge for minibyens fremtid
Byen skal bestå af gamle Varde-bygninger i modelstørrelser, men skal ikke repræsentere et bestemt årstal

Ca. 25 repræsentanter for Varde bys håndværksmester og svendeorganuationer, turistforeningen, håndværkerforeninger, foreningen for kronisk syge og folioepensionistforeningen samt en række andre lokale foreninger har på et møde på Varde rådhus fastlagt rammerne for den videre udvikling af den planlagte miniby i Ambjerg.
På mødet nedsatte man dels et historisk udvalg, som skal finde frem til gamle Varde bygninger og sørge for tegninger af disse, og et teknisk udvalg, der skal føre modellerne ud i virkeligheden i en tiendedel størrelse.
Det er svært at sige, hvor meget der kan realiseres af tanken om at overlade arbejdet til pensionerede håndværkere eller handicappede, siger formanden for forskønnelsesudvalget, advokat Dueholm. Man mener imidlertid, at der skulle være mulighed for at beskæftige de ældre med fremstilling af tagsten m m.
Det viste sig at være umuligt at lægge minibyen fast på et bestemt årstal. Vi kender simpelthen ikke de fleste af de gamle, længst forsvundne Vardehuse, og ved at »fantasere os frem« med bygningerne ville vi begå en større historisk unøjagtighed, end vi gør ved at lade byen dække et tidsrum Ira 1820-1875. Det betyder, at vi kan få den Kampmannske gård, den Palludanske gård. toldboden, den gamle bro og den gamle mølle med i minibyen, oplyser advokat Dueholm.
Det skal blot være så gammelt som muligt.
Den økonomiske baggrund er foreløbig i orden, idet kommunen stiller 25.000 kr. til rådighed for arbejdet
Hertil bemærker Lions clubs representant, tandlæge P A Astrup. Imidlertid: At arbejdet med minibyen skulle geme omtrent hvile i sig selv økonomisk. Det skulle nødig koste kommunen penge udover de nødvendige jordarbejder i Ambjerg. Midlerne til minibyen må eventuelt kunne skaffes gennem arrangementer til fordel for dette formål.
Det historiske udvalg, der kom til at bestå af turistchef Bürge Kreilgård. tandlæge Astrup, skorstensfejermester Børge Lønborg, dir Gunnar Hansen samt arkitekt Henning Pedersen, vil holde møde allerede på tirsdag sammen med udvalgets historiske specialist, lokalhistonkeren H K Kristensen, der vil hjælpe med at samle materiale.
Udvalget skal i løbet af kortest mulig tid udvælge 5-6 gamle Vardebygninger og sørge for detaljerede tegninger. som det tekniske udvalg derpå skal realisere.
Det tekniske udvalg består af malermester Godske Pedersen, murer Leon Matthiesen, tømrer Schultz, tømrermester Aksel Jensen, murer Verner Sørensen, snedker Jørgen Baltzer, maler Svend Harry Nielsen, glarmester H. C. Nielsen, blikkenslager Børge Nielsen, smed Børge Vinkler, og murersvend Peter Hjort Lorentren samt Elias Nedbo for folkepensionistforeningen og tandlæge Astrup for Lions club.

Vestjysk AKTUELT, Lørdag 11. marts, 1967
I begyndelsen hvor der ikke var mange huse i minibyen, var det ikke en miniby man kunne opleve men nok mere nogle få modeller af huse. Og uanset hvor naturtro de var/er fremstillet så bliver de jo ikke mere naturtro end originalen. Og når den originale bygning stadig eksisterede kunne det få nogle til at undre sig.
Læserindlæg om Varde Miniby
Læserindlæg i Vestjysk AKTUELT,  Tirsdag 14. marts, 1967
Der skal mere end huse til en by. Der kræves også veje og disse skal have en eller anden form for belægning. Man kan så diskutere om belægningen er en brostensbelægning eller måske mere en pigstensbelægning.
Brosten til Varde Miniby
Billede og tekst i Vestjysk AKTUELT, Torsdag 8. juni, 1967
Også små byer kan have problemer med at skaffe arbejdskraft. Man må dog nok sige at det er optimistisk at forvente at det er unge mennesker man kan få til at interessere sig for minibyggeri. Også i tresserne var der andre ting ungdommen fandt mere spændende end husbyggeri.
Savner arbejdskraft til at bygge miniby

Udvalget, der skal tage sig af udbygningen af den påbegyndte miniby i Arnbjerganlægget i Varde, har i ugebladet efterlyst unge mennesker til en Teen Club, hvis formål skulle være at fremstille komponenter til minihusene. Man var interesseret i at komme l kontakt med unge fra 14 - 15 år og opefter, men foreløbig har ingen reageret.
I første omgang regnede man med, at byens pensionister skulle klare arbejdet. En del af dem er også i gang med at fremstille tagsten og andre materialer, men der er Ikke kommet så godt skred i arbejdet, som man fra udvalgets side havde håbet.

Vestjysk AKTUELT, Mandag 11. september, 1967
Trods knaphed på arbejdskraft til både at fremstille materialer i miniformat og til at bygge husene, bliver der dog fremstillet nye modeller. Man skal jo også op på et vist antal før man kan sige at der er en by - en miniby.
Vardes miniby bliver en stor seværdighed

Det lille hus nedenfor Arnbjerg Pavillonen blev grundlaget for minibyen

Det er ganske morsomt at tænke på, at da hotelejer Kr. Pedersen, der var kommet til Varde som murersvend hos H. F. Hansen, etablerede sig som selvstændig, skabte han en række virksomheder - derunder Hotel Varde - og skænkede det lille hus til Arnbjerg, som nu står nedenfor pavillonen, og det blev turisternes foretrukne foto-motiv. Dette ene hus blev baggrunden for det store turistmæssige fremstød, som Varde byråds forskønnelsesudvalg under advokat Dueholms ledelse gennemfører i Teilmanns eng.
Den længst forsvundne Skt. Nikolai kirke er blevet midtpunktet i en miniby. som forøges med en eller to bygninger hvert år. De må indtil videre indhegnes, men når hele anlægget til sin tid er færdigt, vil der naturligvis blive opsyn og omvisning med forklaring om de forskellige bygninger.
Som det er fremgået af AKTUELT, har man nylig indviet en kopi af toldboden, og ved en sammenligning med den nuværende bygning ved Sønderbro, kan man se, at kopien er nøjagtigt håndværksarbejde.
Det er helt rigtigt, at advokat Dueholm og hans medarbejdere har sikret sig en mini-kopi af toldboden. Indenfor toldvæsenet som indenfor andre væsener er der jo planer om en rationalisering, og en skønne dag er der måske ikke noget toldkontor i Varde.
Denne bygning har eksisteret i mere end hundrede år, og det var af meget slor betydning for købstaden, at den blev opført.
Toldvæsenets historie er lang, og Indtil bygningen blev opført, hørte Varde under Hjerting tolddistrikt. - Det blev altså ført tilbage til Varde, og toldbygningen blev opført.
Bygmester Niels Møller Rosengaard, et barnebarn af den i Vardes historie så betydningsfulde bygmester Michael Sørensen Stobberup, byggede 1840 - 41 broen over Varde å, og han opførte i 1862 toldboden for egen regning. Han vidste åbenbart, hvad der ville ske. Han lejede ud til staten, indtil den overtog ejendommen, som vi nu kan se i den oprindelige skikkelse og i miniature.
Nu er de interesserede håndværkere og deres medhjælpere i gang med en kopi af endnu en enestående bygning, »Sillasens hus«, som det bliver betegnet, skønt det er opført af byfoged Fogtmann ca. 1800.
Denne ejendom er ligesom toldboden af Nationalmuseet fredet i klasse B. Det understreger, at den i den byhistoriske arkitektur fra det nævnte tidspunkt har stor betydning, og derfor vil det være af stor betydning, at vi kan se den både i original udgave og i en fint udført kopi.

AKTUELT - Vestjylland, Fredag 24. maj, 1968
Der har alle dage været og vil desværre alle dage være, personer der ikke har respekt for andres ting. Man kan bruge videoovervågning til at opklare hærværk men ikke til at forhindre det. Og videoovervågning skal jo også lige opfindes. Også vejret begår "hærværk" på bygningerne. Man har prøvet enkelte år at lade husene stå uden beskyttelse, men manglende beskyttelse om vinteren betyder frostsprængninger og medfører for mange reparationer. At husene så i åbningssæsonen står uden beskyttelse mod vejr og vind,  er kun med til at give husene en autentisk patina.
Hegn om hele miniby-arealet

Der skal sættes en stopper for hærværket

Gang på gang har der, siden modellen af Sct. Nikolaj kirke som første bygning blev opstillet på minibyområdet i  Arnbjerganlægget, været begået hærværk mod modelbygningerne.
Derfor så man sig nødsaget til at foretage en indhegning af hver enkelt af de nu opstillede bygninger - men det var ikke nok. Hærværksfolkene kravlede enten over hegnet eller brugte sten til at knuse modellernes skrøbelige dele Men det skal være slut nu, mener forskønnelses-udvalget .
Der vil komme en indstilling til Varde byråd fra udvalget om placering af et halvandet til to meter højt hegn omkring hele minibyarealet, oplyser forskønmelsesudvalgets formand, advokat Th. Dueholm, Varde.
Det er sørgeligt, at det er nødvendigt, for vi så helst, at besøgende havde fri adgang til området, men det er desværre nødvendigt.
Hvis vi Ikke tager drastiske forholdsregler mod hærværk, risikerer vi, at de frivillige mintbyggere mister lysten til at arbejde med sagen.
For tiden er man i gang med at lave modeller af degneboligen ved Sct. Jacobi kirke, hvis original blev revet ned for nogle måneder siden, af Sillasens hus på Varde torv. Desuden forbereder man arbejdet på modeller af den gamle restaurationsbygning ved Ringkøbingvej og det gamle bomhus ved Vesterport.

AKTUELT - Vestjylland, Tirsdag 2.juli, 1968
Når nøden er størst træder byrådet til. Det er sikkert ikke alle byrådsmedlemmer man ville have til at bygge huse. Men til fremstilling af materialer kræves egentlig kun lidt fingersnilde. Det er "nemt" for et byrådsmedlem at nikke ja til en bevilling - men at stille op for at promovere en god sag er noget man må tage hatten af for.
Byrådsmedlemmer på en arbejdende stand?

Forhandlinger i gang om, at byrådsmedlemmer skal vise deres færdighed til at lave mini-sten på VG's julemesse

Det er endnu ikke afgjort. men der er fuld gang i forhandlinger om at etablere en arbejdende stand på VGs julemesse, hvor bl.a. nogle af Varde byråds medlemmer skal vise deres evner til at lave mur- og teglsten til minibyen. Ideen dukkede op tirsdag aften, mens byrådet lavede ministen i kælderen på rådhuset, men først i gåf eftermiddags kom der gang i realitetsforhandlinger.
Sagen er kun en halv time gammel, erklærede forskønnelsesudvalgets formand, advokat Th. Dueholm, på AKTUELT spørgsmål i går eftermiddags.
Jeg sidder netop midt i en forhandling om det og kan Ikke sige noget sikkert endnu. Men vi vil bestræbe os på at få arrangeret en miniby-stand på Julemessen. Der er 21 ledige kvadratmeter, vi kan få til formålet.
Man foreslår, at der på denne stand dels opstilles et delvis opbygget mlni-hus, dels et bord. hvor en eller flere mennesker - måske byrådsmedlemmer, måske andre - vil fremstille materialer til minibyggerne.
Noget mere konkret kan jeg ikke sige før I morgen - udover at standen I hvert fald kun vil være arbejdende lørdag og søndag, slutter advokat Dueholm.

Varde byråd vil måske også til at minibygge

Foreløbig laver vi materialer til dem, der har vist, de kan bygge modelhuse, siger formanden for forskønnelsesudvalget

Varde Vise råd var mødt næsten fuldtalligt frem til det uofficielle byrådsmøde tirsdag aften, hvor eneste punkt på dagsordenen var »fremstilling af mursten og tagsten til minibyen«. Kun Harald Peen og Starup Jensen savnedes, og de havde begge lovligt forfald. Arbejdet gik flittigt fra hånden og luften fyldtes af drillende bemærkninger, når »byrødderne« kritisk inspicerede deres kollegers arbejde. Før rådet gik igang, fik det instruktion af to rutinerede minfbyggere, radioforhandler Sidelmann og tandlæge Astrup.
Det her skulle ikke være en engangsforestillihg, erklærede formanden for forskønnelsesudvalget, advokat Th. Dueholm, i en rygepause under arbejdet. Meningen er at vise at byrådets interesse for minibyen strækker sig længere end blot til at bevilge 25.000 kr nu og da. Samtidig får vi selv indtryk af, hvad det drejer sig om, så Vi bedre kan afgøre, hvem vi kan sætte til at arbejde med minibyen.
Det nye plejehjem ved Lunden er jo inde i billedet, som fremtidig medarbejder ved projektet, og vi overvejer også, om det kan lade sig gøre at skaffe et lokale i byen, hvor nogle af Vardes pensionister kan sidde og arbejde med mini-sten og minihuse.
Vi skylder de folk, der bruger megen tid på at bygge modeller til minibyen, at sørge for materialer til dem. Det kniber det, ærligt talt med i øjeblikket, fortsætter Dueholm.
Vil byrådet selv bygge?
Foreløbig vil vi kun lave materialer til dem, som har vist evner for at bygge modelhuse. Men spørgsmålet vtl måske bitve taget op til ny overvejelse senere.
Stubmøllen er snart færdig
I minibyen ståf foreløbig modeller af Sct. Nicolaj kirke, et bomhus, toldboden og Sillasens hus. Kirkebygningen var, som man vil huske, den første der blev placeret i området på den Teilmanske eng, hvor hele Varde efterhånden vil vokse frem i miniformat - 1/10 målestok. Det var håndværkerforeningen, som startede det hele, da den - i forbindelse med sit 100 års jubilæum forærede kommunen den omhyggeligt opbyggede model af den forlængst forsvundne Sct. Nicolaj kirke.
Til foråret kommer en model af den gamle Stubmølle, som nu står i den gamle by 1 Arhus. Snedkermester Thorum, som er ved at lave modellen af møllen, har været i Århus for at hente alle målene fra originalen.
Også den gamle degnebolig, der indtil for et års tid siden lå ved siden af Sct. Jacobi kirke, er ved at genopstå i miniatureudgave, og endelig er bomhusene ved Nørreport og Vesterport under bygning
Falck-Zonen vil også mini-bygge
Medarbejderne ved Falck-Zonen i Varde har også besluttet at give et nap med ved skabelsen af minibyen.
Den gamle brandstation, som engang lå ved Sct. Jacobi skole, har jo en vis forbindelse til Falck-folkenee daglige arbejde, så de har besluttet at genopføre stationen i lille format.
Der er altså stadig interesse for at bygge mini-huse, men problemet har været at få materialerne lavet.
Det har sinket udførelsen af planerne en del. Men det prøver byrådet altså af bøde lidt på nu, siger Dueholm.
Så skal tiden vise, hvad vi senere kan give os i lag med.
Byrådsmedlemmer som minimurere
Byrådsmedlemmerne gik meget stærkt op i arbejdet med et lave materialer til Minibyen. Her er fra venstre borgmester Chr. Nielsen, advokat Th. Dueholm, der som formand for forskønnelsesudvalget »regerer« over minibyen, og skolebetjent Børge Andersen i færd med arbejdet. Det blev til ca. 1500 ministen i aftenens løb men det kan blive meget mere, når rutinen kommer.

AKTUELT - Vestjylland, Torsdag 21. november, 1968
I AKTUELT kunne man fredag d. 22. november læse at det nu var besluttet at der på årets julemesse ville være deltagelse af såvel byrådsmedlemmer som mere erfarne minibyggere på en arbejdende stand.
Det viser lidt om den opbakning der var til minibyen. På dette tidspunkt vidste man nok også at man her havde en turistattraktion der kun ville vokse sig større.
Selvom antallet af huse på dette tidspunkt var beskedent, kom der folk langvejs fra for at se minibyen. Da udvalget var så forholdsvis begrænset, blev de enkelte huse nok studeret mere intensivt, og husenes detaljer blev nærstuderet.
Købmændene vil også til at bygge minihuse

Minibyen vil vokse voldsomt i denne sommer
*
Hver branche bør sørge for sine egne minihuse, siger købmand Bent Nielsen


En række huse står klar eller næsten klar til at flytte ned i minibyen ved Arnbjerganlægget, og der melder sig stadig flere til minibyggeriet. Som de sidste har Vardes Købmænd nu meldt sig - man bygger alle mulige huse. men foreløbig er der Ikke bygget købmandsforretninger, og de skal også med for atgive et realistisk gadebillede, siger formanden for købmandsforeninger, Bent Nielsen, Stausvej 1, Varde, som netop har henlet tegningerne til det første hus hos arkitekt Henning Petersen, rådhuset.
Vi vil gå i gang med en model af Marius Nielsens butiksejendom, der lå over for apoteket på hjørnet af Vestergade og Nørregade, hvor der nu er P plads. Det går nok ikke så stærkt i sommer, men til vinter håber vi at kunne samle folk om arbejdet - med sagkyndig bistand af murermester Leon Mathiesen, siger Bent Nielsen.
I øvrigt mener jeg, at hver branche egentlig burde sørge for, at den blev repræsenteret i minibyen.
Derved er man sikker på, at byen kommer til at virke alsidig og rigtig, slutter købmandsforeningens formand.

Fem-seks huse op i sommerens løb

Minibyen vil i løbet af sommeren vokse med i hvert fald 5 - 6 huse, oplyser arkitekt Henning Petersen, rådhuset. Kommunegartner Lindy Bach er gået i gang med forberedelserne til placeringen af de nye huse, selv om det kniber lidt med at få minitagsten nok til at gøre dem alle færdige.
Den gamle stubmølle, minibygget af snedkermester Thorum, er klar til opstilling, ligesom den gamle brandstation, som Falck i Varde har lavet i vinter.
Murermester Leon Mathiesen, Stausvej, er ved at lave en staldbygning til den model af Sillasens hus, han tidligere har lavet.
Kommunens parkarbejdere arbejder med en model af Gæstgivergården ved Nørreport, som brændte for år tilbage og gav plads til en servicestation.
Tømrermestrene Eriksen og Christiansen er i gang med broen over åen, og kommunens parkarbejdere vil lave trappehusene ved voldstien
Driftsleder Gunner Hansen. Trådspinderiet, er ved at afslutte bomhuset på voldstien, som engang har været sammenbygget med trappehusene men nu er forsvundet.
Skorstensfejermester Lønborg tager sig af kaikovnen og tilhørende bygninger.
En Falck redder er i gang med el gammelt stråtækt hus på Lundvej, og murer Preben Laustrup, Nikolaikirkestræde, bygger på den tidligere præstegård, der engang har ligget på hotel Vardes plads.
Endvidere arbejder tandlæge Astrup og radioforhandler Sidelmann på en model af degneboligen, som blev revet ned for et par år siden, og endelig har Gunner Hansen, Trådspinderiet, som næste punkt på sit byggeprogram det gamle hospital i
Vestergade (dengang Hospltalsgade). Bygningen eksisterer endnu, men er stærkt forandret.
Der er lavet i alt 22 tegninger til minibyen nu - og de realiseres ret hurtigt. Byen i Arnbjerganlægget er ved at udvikle sig til en virkelig turistattraktion.

AKTUELT - Vestjylland, Fredag 25. april, 1969
Når hele brancher står bag en ide, er der større chance for et godt resultat. Det bliver vel aldrig en storby da udgangspunktet er Varde anno 1866 - og da var der omkring 500 huse. Men man er nu godt på vej.
Det Gamle Hospital i Varde Miniby
Margit Christensen modtager endnu en bygning til minibyen. Denne gang er det Det Gamle Hospital i Vestergade. Bygmester og direktør, Gunner Hansen, Varde, afleverer sit værk. Dette kunne man se i AKTUELT - Vestjylland, Tirsdag 25. august, 1970.
tre huse til minibyen
Artikel i AKTUELT - Vesyjylland, Lørdag 15. maj, 1971
Endnu 3 huse til minibyen. Og flere på vej.
Turister i minibyen
Artikel i NY DAG, Torsdag 30. august, 1984
Minibyen er nu et veletableret "must see" besøgspunkt, hvis man er på besøg i Varde og omegn.
Sightseeing i Danmark
Annonce/artikel i DET FRI AKTUELT, Torsdag 11. juni, 1986
At blive nævnt næsten på linie med Tivoli i København - så bliver det vist ikke meget større. Man må dog formode at der er en smule forskel på besøgstallet de 2 steder. Både i 1986 og i dag.
Tilbage til indhold