IC Møllerparken - Bramminginfo

Gå til indhold

IC Møllerparken

IC Møllerparken ved Vor Frelser Kirke

IC Møllerparken er et åndehul midt inde i byen. Parken byder indenfor til ophold og bevægelse.

Den oprindelige kirkegård blev taget i brug d. 22. juli 1884, 3 år før indvielsen af kirken, der stod færdig i 1887. Anlæggelsen af kirkegården skete dog først efter en hård kamp for Esbjergs borgere, der i de første mange år af byens levetid måtte helt til Jerne for at begrave deres afdøde og deltage i kirkelige handlinger. Savnet af en kirkegård havde været så stort, at ni familier i december 1884 valgte at flytte 14 afdøde fra kirkegården i Jerne til den nyanlagte bykirkegård.
I kirkegårdens fungerende tid, var der helt op til 1800 registrerede grave (1956/1957), og den sidste begravelse fandt sted i 1971. Man var dog allerede i april 1959 så småt begyndt omdannelsen fra kirkegård til park, ved at sløjfe hækafgrænsningen mellem de gamle grave der lå ud til Kirkegade. I forbindelse med overgangen fra fungerende kirkegård til egentligt rekreativt område i 1995, blev området renoveret således, at det fremstod mindre som kirkegård og mere som park. Dette indebar blandt andet at de resterende gravomkransninger blev fjernet, og at støbejernsrækværket omkring området blev taget ned.
Vor Frelser Kirkes kirkegård blev nedlagt i 1995, hvor den blev omdannet til en stemningsfuld park, hvor gravstenene stod spredt i græsset. Nationalmuseet udpegede kirkegårdens bevaringsværdige gravsten, der blev fredet og som skulle forblive i parken.

Efter en omfattende renovering i 2012-13 fik parken navnet IC Møllerparken. Fornyelse med respekt var kernen i renoveringsarbejdet, hvor der blev bygget videre på alle stedets gode elementer: træerne, plænen og stemningen som de mange gamle og bevaringsværdige gravsten giver. Samtidig med, at der blev tilføjet et helt nyt lag af park, der byder indenfor til ophold, bevægelse, solbadning. En ny stor vandkunst blev tilføjet sammen med blomsterhaver og nye møbler. Den nye park er blevet et åndehul midt inde i byen.

Smukke oplevelser
Året igennem byder parken på nye smukke oplevelser. Fra det tidlige forår blomstrer forårsløgene, senere står buske og træer i fuldt flor og bøgen springer ud. Hen på sommeren blomstrer stauderne og beriger parken, hvorefter hortensiaen står med blomster til hen i efteråret sammen med de smukke høstfarver. Vinteren byder på fine grenstrukturer i kontrast til den mørke stedsegrønne beplantning fra tiden som kirkegård. Efter mørkets frembrud er der en særlig stemning i parken hvor Vandstenen og enkelte af parkens store træer er belyst.
Vandstenen
I. C. Møllerparken med vandstenen i forgrunden.
Vandstenen
Vandstenen er det centrale omdrejningspunkt i parken. Den skaber et flot indgangsparti fra Kirkegade, hvor den understreger den bymæssige akse, der udspringer i den flotte gamle banegårdsbygning. Som en lang mørkeblå glasstang skyder den sig ud af jorden – glinsende af vand.

I hverdagen er stenen dækket af en glinsende vandfilm og den meditative rislen af vandet kan nydes på Vandpladsen. Tre gange om dagen får stenen et andet liv. Her rejser en række fontæner sig fra stenen og giver liv til parken. På tidspunkter hvor vandet ikke springer, kan man via sms starte springvandet.
Vor Frelser Kirkegård på dk-gravsten.dk
I rammen herover kan søges på de gravsten/personer der stadig findes på kirkegården. Rammeindhold fra dk-gravsten.dk
Gravstenene
I forbindelse med renoveringen blev en del gravsten flyttet og samlet i lapidarier i blomsterhaverne på Solpladsen og I.C. Møllerpladsen og langs kirkegårdsmuren mod vest. Placeringen af stenene er sket efter anbefaling fra Byhistorisk Arkiv, hvor der er taget hensyn til byens, personernes og stenenes historie. Nogle af disse historier formidles i parken på plancher og ved Byhistorisk Arkivs byvandringer.

Renoveringen af parken var en gave i anledning af Esbjergfondens 50 års jubilæum, hvor fonden ønskede at forære borgene i Esbjerg en særlig gave. Parkens navn er til minde om I.C. Møller, der i sin tid oprettede Esbjergfonden.Tilbage til indhold