Personer - Bramminginfo

Gå til indhold

Personer

Personer der har haft indflydelse på byens historie

Kriterierne for hvilke personer der er medtaget er subjektive.

Kaj Lykke boede kun i Bramming i få år, og havde derfor ikke stor indflydelse på datidens Bramming. Faktisk eksisterede Bramming i hans levetid kun som et navn på landkortet og stavemåden kunne variere. Men han døde i Bramming, og måden han døde på, og måden hans liv formede sig på, har sat sig spor i historien. Og det i en grad så mangt og meget i Bramming er opkaldt efter ham. Hans berømthed er dog nok mest lokal - udenfor egnen er der ikke mange der ved hvem han var. Skulle nogen udenbys kende navnet og personen, er det måske fordi de har set den stort opsatte men ikke særligt afholdte DR TV serie Gøngehøvdingen, hvor Kaj lykke er en af personerne.

Der er de driftige forretningsmænd - pionererne. De forskellige ejere af Kikkenborg Kro, Mølleren, Smeden og Fotografen C. K. Olesen, som er skyld i at meget af byens historie er fastholdt på billeder.

Peter Sabroe havde ingen særlig tilknytning til byen - udover at det var i Bramming han på tragisk vis omkom. Men igen er historien om Peter Sabroe, hans liv og hans død, en historie man husker. At han omkom i togulykken, gjorde nok ulykken mere kendt. Og hvis man spørger nogen som ikke er fra egnen om, hvad de ved om Bramming vil de uvægerligt svare : Var det ikke der der var en stor togulykke?

Modstandsfolkene der gav deres liv i kampen mod besættelsesmagten skal også nævnes. Rent militærteknisk var det nok begrænset hvad sabotageaktionerne betød, men den betydning det havde for Danmarks omdømme i den sidste del af besættelsen og derefter, kan ikke overvurderes.

Byens politikere har også sat sit præg - her kan nævnes en markant person, nemlig byens borgmester gennem xx år - Egon Lorentzen
Også byens embedsmænd. Kommuneingeniør Hildur Thomsen har sat sit præg på hvordan byen udviklede sig, og byens kommunegartner Egon Westergård var med til at give byen dens grønne image - som vi håber bibeholdes og eventuelt udbygges.

For

Som vigtig for bevarelsen af materiale om byen og for formidling skal nævnes Olaf Bak og Stig Hegn.Tilbage til indhold