Vadehavscentret - Bramminginfo

Gå til indhold

Vadehavscentret


VADEHAVSCENTRET ligger lige ved Vadehavet, som er Danmarks største, fladeste og vådeste Nationalpark. Det er et enestående naturområde i Danmark, som blev udnævnt til Nationalpark i 2010. Men Vadehavet er ikke kun unikt i Danmark - det har siden 2014 været klassificeret som UNESCO Verdensarv. Samlet strækker vaderne sig 500 km langs den danske, tyske og hollandske kyst. Det dynamiske landskab, den biologiske rigdom og de mange trækfugle gør området til noget helt enestående.
Vadehavscentret ved Vester Vedsted sydvest for Ribe er ejet af den selvejende institution "Fonden for Vadehavscentret". Centrets formål er at at øge kendskabet til og forståelsen for Vadehavet og marsken.

Centrets støtteforening "Baglandet" arbejder for at udbrede kendskabet til Vadehavscentret og at støtte og inspirere til videreudvikling af Vadehavscentret og de aktiviteter, der foregår i og omkring centret.
Vadehavscentret modtog i 2017 prisen som Årets Byggeri i Danmark. Det ombyggede museum er tegnet af Dorte Mandrup, og blev til i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, A.P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet, Louis Petersens Legat, Augustinus Fonden og Realdania.

Vadehavscentret
Designet af arkitekt Dorte Mandrup spejler Vadehavscentret det omkringliggende marsklandskab. Bygningen er dækket af strå – på facade, tag og undertag – og er et stjerneeksempel på arkitektur i ét med naturen.

”For os handlede det mest om at få bygningen til at vokse op ad landskabet. Huset får lov til at slå rødder og vokse op af den gule græs og det karakteristiske brune landskab, der ligger omkring.”
– Dorte Mandrup

Den nye del af Vadehavscentret består af 25.000 bundter tagrør fra Limfjorden og Ringkøbing Fjord
Dets tækkede facader og tagudhæng er en helt ny måde at tænke et traditionelt stråtag på
Normalt ”tækker” man blot tage på huse, men på Vadehavscentret fortsætter stråtaget hele vejen ned til der, hvor bygningen møder jorden
Der er cafe og udstillinger om natur, stormflod og kultur i marsken og Vadehavet. Centrets naturvejledere arrangerer ture i området og til Mandø for skoler, foreninger, firmaer og private.
For folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne tilrettelægges der et specielt program hvor undervisning og oplevelser kombineres. Også de almindelige gruppeture kan tilrettes mod gruppens eventuelle ønsker.

Centret har to faste udstillinger: Trækfuglenes Vadehav og Vadehavsfortællinger. Helt faste er udstillingerne dog ikke , da nogle af elementerne i udstillingerne ændres løbende. Dette gøres for at publikum ved genbesøg kan præsenteres for noget nyt inde i udstillingerne - udenfor vil vejret sørge for at to besøg vil opleves forskelligt. Det samme gælder selvfølgelig turene - også her vil vejret sørge for at turene altid vil være en ny oplevelse.
Rundvisning på Vadehavscentret
Trækfuglenes Vadehav

Udstillingen, Trækfuglenes Vadehav, er en hyldest til vores enestående natur, som i 2014 opnåede klassificeringen, UNESCO Verdensarv. I udstillingen møder du vadens mylder af liv fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen. Og selvfølgelig kan både børn og voksne gå på opdagelse i den smukke nordiske udstilling, som er på 1.000 m2 indenfor samt tundrahave og legeområde udenfor.

Med trækfuglene som guide til Vadehavets landskab bliver man ført gennem et utal af livscykler og fødekæder, et hav af spændende forhold, fascinerende fakta og et virvar af forskellige organismer. Fuglene binder det hele sammen med deres enorme antal og kolossale aktionsradier langs den østatlantiske trækrute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i blandt andet den arktiske tundraen. Fuglenes tilpasning til trækket er både imponerende og utrolig. Mange af trækfuglene migrerer tusinder af kilometer for bare at få én kylling på vingerne.
I udstillingen gives nogle af de svarene på gåderne om trækfuglenes lange rejser.
Vadehavet er afgørende for, at de mange trækfugle kan overleve deres rejse. Mange af fuglene fordobler deres kropsvægt mens de er i Vadehavet.
I træktiden om foråret og om efteråret kan man opleve trækfuglenes mangfoldighed og kæmpe sværme i Vadehavet. Op mod 15 millioner trækfugle rejser igennem Vadehavet. Nogle er kortdistance-, andre mellemdistance- og andre igen langdistanceflyvere.

Vadehavets Landskab
Som introduktion til vadehavet er opstillet nogle forskellige interaktive udstillingsstykker, som demonstrerer de naturgivne omstændigheder, som omgiver vadehavet.
Der vises, hvordan månens tiltrækningskraft påvirker vandet på jorden, hvordan vandet er gået over bredderne ved de forskellige stormfloder, og hvordan vandet omkring Ribe ville arte sig, hvis terrænet ændres.
Vadehavsmotiv
Himmelrummet
Himmelrummets udstillinger bliver jævnligt udskiftet, da intentionen er, at kunne vise noget nyt, hver gang man besøger centret. I denne udstilling er der en række fine mikroskoper, man selv kan indstille, og hvert mikroskop er tilknyttet flere forskellige spændene ting, der findes i vadehavet. Disse ting bliver en gang imellem skiftet ud.
I himmelrummet vil der altid være mulighed for at lære noget om vadehavet blandt de udskiftelige udstillinger.

Trækfuglenes Anatomi
Her er en  udstilling om fuglenes fysiologi, som viser forskellen på de forskellige fugle i vadehavsområdet. Det handler om knoglestrukturer, udformning af næb og fødder, lunger og meget andet. Her får man indblik i, hvordan de forskellige fuglearter er specialiseret i hver deres niche. Her kan også ses en visualisering af, hvor langt fuglene trækker, og hvor højt de flyver imens.

Livet i Vadehavet
I udstillingen om livet i Vadehavet, har man mulighed for at gå i dybden med Vadehavets fødekæder fra de største rovdyr, sælerne, til de mindste organismer, algerne. Gennem interaktive skærme og akvarier kan man virkelig prøve kræfter med det fantastiske dyreliv.

Fuglenes Træk
I denne trækudstilling vises videoer med sort sol; der er et live-feed fra centrets fuglekasse.
Her er ’globen’, som er belyst med en projektor, som viser alverdens trækfugles trækruter.
Man kan også prøve at lave en melodi af fuglelyde.
Glem ikke at kigge op! Herinde hænger centrets udstoppede havørn, som har et vingefang på 2,32 meter!

Afrejsen
I denne udstilling kommer man helt tæt på vadehavets store fugleflokke af 15 millioner trækfugle, som passerer igennem vores allesammens  Vadehav på deres rejser. Denne udstilling, Den digitale ornitologi, er lavet af Jason Bruges studio. Det er et stykke kunst, man kan sidde side om side med udsigten til havet.
Centret viser en film med trækfuglene, der er kombineret med en mængde led-paneler, hvilket giver en effekt af at stå midt i trækfuglenes lufthavn.
Mikroskop i anvendelse
Vadehavsfortællinger

Kulturrummet "Vadehavsfortællinger" fuldender VADEHAVSCENTRETS udstillinger. I udstillingen kan man gå på opdagelse i et sceneri af genstande, der alle har været en del af Vadehavsbefolkningens historie. Fx. blev den første bebyggelse på Okholm påbegyndt år 602 efter Kristus, 100 år før Ribe blev anlagt.

I „Vadehavsfortællinger“ bestemmer man selv, hvor meget man vil vide. På udstillingens skriveborde kan man surfe rundt i viden og fortællinger om en befolkning, der bor i det havskabte land, marsken. Væggenes og loftets animationer vil levendegøre nogle af Vadehavets og marskens store historier:

Frisernes indvandring som datidens klimaflygtninge og handelsfolk. Marskbefolkningens jagt på hvaler i ishavet. De store udskibninger af okser til Europa. Pirateri og sejlads på verdenshavene. Den første bosætning. Frisernes gårde, varfter og diger. Havdiger og fremtidens klimadiger. Hverdagsliv og udviklingen af turismen fra begyndelsen til i dag. Jagt, fiskeri og marsklandbruget. Oprettelsen af Nationalpark Vadehavet og klassificeringen til UNESCO Verdensarv.

Gruppeture
På VADEHAVSCENTRET arrangeres ture for personaleforeninger, skoler, bestyrelser, ungdomsuddannelser, turistgrupper, borgere - ja kort sagt alle slags grupper, der vil med ud i Vadehavet til store naturoplevelser. Centret tilpasser turene efter gruppens ønsker, tidevandet og årstiden.Deri arrangeres også offentlige ture, for de der kommer alene eller i en lille gruppe.
I kalenderen herunder kan du se en oversigt over ture og arrangementer. Ønsker du at se oplysninger om en tur og/eller booke en tur skal du klikke på dette link.
Kalender for aktiviteter og guidede ture
Vadehavscentret på facebook
For at se åbningstider, priser, ture og mere information: Besøg Centrets hjemmeside https://www.vadehavscentret.dk/forside
Tilbage til indhold