Forsømmelser - Bramminginfo

Gå til indhold

Forsømmelser

Marens forsømmelser

I sognerådets protokol kan man se hvordan det forholdt sig med skolegangen, og navnlig den manglende. Det var nemlig sådan at rådet tog stilling til hvilke bøder forældrene skulle idømmes når deres børn ikke mødte i skolen. I juni 1896, da Maren var kommet til byen året før, var ti år og skolen i Jernbanegade helt ny, så det sådan ud.
Forsømmelser i Bramminge Skole for Juni Måned:
Niels J. Hansen: 3 dage, søn Niels Hansen, Hunderup.
Marius Mortensen: 16 dage, søn af Søren Mortensen Mulvad  - SM var bonde og boede Ribevej 36, i et af byens ældste huse, fra ca. 1887. Han lejede vist lokale ud til skolebrug, Mulvad skole, overfor, ca. hvor nr. 43 ligger i dag.
Maren Olesen: 7 dage, datter af fotograf Olesen Bramminge. De boede på Storegade 59, så Maren har haft et godt stykke til skolen.
Nielsine Mortensen: 5 dage, datter af klodsmager Martin Mortensen. Familien var kommet til Bramming fire år før og havde i starten forretning i Storegade. Med tiden fik Nielsines mor, Mette, 13 børn, en datter var så syg at de søgte om tilskud fra kommunen, og i 1904 var de var tit på fattigunderstøttelse, men de var medlem af Indre Mission. Nielsine er ofte fraværende, måske på grund af hendes sygdom.
Niels O. Hansen: 4 dage. Søn Peter Hansen, Hunderup.
Klaus A. Hansen: 4 dage. Søn af Hans P. Hansen, Bramming.
Nis A. Brun: 6 dage. Søn af Nikolai Brun, Hunderup.
Året efter, i 1897, så forsømmelserne sådan ud i april for Maren og hendes klassekammerater:
Mulsine [?] Nielsen: 3 dage. Datter af Niels K. Nielsen, Nørå.
Jens Hansen: 3 dage. Søn af Peder Hansen.
Peder Briks: 2 dage. Søn af Hans Briks, Vibæk. Peder blev senere (1930) sognefoged i byen og gift med Meta, der var lærerinde i Nørå.
Niels Svendsen: 4 dage. Søn af daglejer Peder Svendsen, Terp. PS arbejdede på Teglværket og havde seks børn med Helle. Et par år efter flyttede de ind i et hus, der blev ejet af læge Fenger.
Sebeline Briks: 3 dage. Datter af Hans Briks – se ovenfor.
Marius Hansen: 3 dage. Søn af Bm Morten Hansen, der måske var murer.
Niels Nielsen: 2 dage. Søn af Jens L. Nielsen.
Knuth [?] Søndergaard: 2 dage. Søn af Karetmager P.N. Søndergaard, Nørregade 38. Knuths søster, Helge, blev senere gift med Peder Ortved der overtog karetmagerfirmaet, hans brødre Frederik og Valdemar udvandrede til USA.
Kirstine [?] Poulsen: 2 dage. Datter af Chauffør Chr. Poulsen, Storegade 42, Poulsen solgte også fisk.
Herluff  Nielsen: 2 dage. Søn af landpost Chr. Nielsen, deres hund døde i 1906, derfor fik de hundeskat tilbage.
Maren Olesen: 2 dage. Datter Fotograf Olesen – se foran.
Bøden var på 6 øre pr. dag, og den var vel egentlig fastsat som beskyttelse af børnene, så de ikke blev brugt som billig arbejdskraft. Det var jo ofte tilfældet i landbruget i perioder, således har Marius Mortensen fra Ribevej kolossalt mange forsømmelser. Af og til så sognerådet situationens alvor i øjnene. I oktober 1899 vedtog de ikke at opkræve skulemulkter i den måned grundet på at der er brug for Børns Arbejde.

Skolen
Det var en ny skole Maren gik i, den lå i Jernbanegade 36 og blev bygget i 1897. Inden da gik børnene i skole helt ude i Sønderhøe – kun de der boede i Hunderup kommunen kunne nøjes med at gå ud til den lille skole på Ribevej. Men i den fælles skole i Jernbanegade var både skole og bolig for førstelæreren. Men Maren har ikke gået i skole med nogle af hans 5 børn der garanteret ikke har pjækket. Manich kom til Bramming i 1890 og gjorde hele perioden med den rivende udvikling med, den nye skole i 1906 o.s.v.
Tilbage til indhold