Lystigheder - Bramminginfo

Gå til indhold

Lystigheder

En redaktørs livssyn
Sang, skrål og pokerspil – plus markedsgøjl

Blandt de problemer der optog redaktør Thomsen var ungdommens fritidsanvendelse, Brammings 1908-udgave af Klondike var præget af gadeuorden, lærlingene har intet andet at anvende deres fritid til… [de] er henvist til at opholde sig i et koldt kammer eller også på gaden og det medfører den slags udskejelser. Det har i den senere tid ikke skortet på uroligheder på gaden med sang og skrål til henimod midnat. Men hvor skal de unge mennesker gøre af dem selv? Ingen teknisk skole, ingen aftenskole, hvor de kan anvende deres fritid. Var her ikke en opgave for Håndværkerforeningen? De nødvendige midler mangler ikke, kun interesse for sagen. Det var et foretagende som Håndværkerforeningen … dristig kan gå i lag med. Hvorfor slumre længere?

En ’Dame’ 22.7.1911
Den stod på klø forleden dag i Bramminge. En yngre 'dame' var bleven uklar med en håndværker der havde forsynet sig godt med små sorte. Det gik hurtigt over til håndgribeligheder, som endte med at håndværkeren hårdt såret førtes fra valpladsen. Næste akt foregår i politiretten.- [senere:] slaget i Nørregade hvor en 'dame' maltrakterede en håndværker med en spand [?] I hovedet, er for 'damens' vedkommende af Ribe Ret taxeret til en bøde på 60 kr.

Et var at der under byens markeder kunne finde misliebige ting sted. Det var baciller udefra. Men når der blev spillet hasard på byens værtshuse var det de lokale – det er overflødigt at fortælle at det ikke var noget Thomsen billigede, endsige holdt sig tilbage i avisen. Her skrev pseudonymet Placide: Pockerspil i Bramming: de herværende gæstgiverrier er fuldstændig 'up to date' i kortspil. I sidelokalerne, hvad enten de er store eller små, sidder byens forretningsfolk, sogne rådsmedlemmer og andre pæne folk bag tæt nedrullede gardiner til tider natten igennem og blokker hinanden ganske eftertrykkelig i det berygtede pockerspil for hundrede af kroner, ja, til tider lettes en spillegal medborger for tusinder af kroner… at enden for enkeltes vedkommendeundrede afhH
bliver økonomisk ruin, tages der ingen hensyn til… gæstgiverne gnider sig i hænderne, thi enten der vindes eller der tabes, så bliver hans gevinst lige stor. Der er ganske vist dem, der mener, at politiet burde sætte en stopper for den slags ting, men det er bare naive folk, som ikke kender politiet, der kan fostre sådanne tanker.  Selv skribentens tillid til ordensmagten er gået fløjten!

En stor del af pokerspillet forgik som ovenfor anført om natten, nattesæde kaldte man det, når det skete efter lukketid. Og avisen skrev at De Samvirkende Afholdsorganisationer i Bramming havde anmeldt en gæstgiver for nattesæde. Det er meningen at man derved vil søge at sætte en stopper for den uhyggelige kortspils klubs meriter. Forleden kom et par mand fra Fåborg og begyndte at spille med et par Brammingensere, de sluttede først næste dags eftermiddag. Men sådan noget kan politiet selvfølgelig ikke se. Også på banegården er det galt, her ynder restauratøren at fortælle at han med hensyn til lukketid ikke behøver at rette sig efter Herredspolitiets bestemmelser. Desuagtet måtte han forleden møde for Ribe Ret, det vil blive undersøgt om han har større rettigheder end andre dødelige. Midlertidigt (?) så det ud til at Afholdsforeningerne fik deres vilje, i julemåneden 1911 sendte De samvirkende Afholdsorganisationer politibetjent Sørensen en takadresse for hans arbejde. En af hr. Sørensens fortjenester var at han fik sat en stopper for gæstgivernes nattesæde.

Marked og druk
Thomsen var ikke nogen ynder af markeder og alle de typer af bondefangeri og druk der dér fandt sted: Handelen på markedet i dag var ret livlig. Af gøglere og terningspillere var der et mylder, men omsætningen var størst mellem gøglerne indbyrdes. Folk er dog heldigvis for kloge til at lade sig blokke af humbugmagerne. Og ved det foregående marked: nogle berusede personer har på hjemvejen fra markedet i går aftes ved 11-tiden udøvet nogle skarnsstreger ved at trække med nogle kreaturer på gangstien langs jernbanen af Høe til og fjernet alle hindringer ved at nedbryde stæver  som for et år siden blev anbragt af Borgerforeningen da stien blev anlagt. Sagen er meldt til politiet der nu søger gerningsmændene. Og i 1910: Under markedet i går satte politiet resolut en stopper for bondefangernes terningespil.

Men næste gang 2.8.1910 ruller redaktør Thomsen sig ud for alvor mod syndens Sodoma og Gomorra:

Marked i Bramming: 3 dage i året er Bramming skueplads for alle de udskejelser som kan findes på et marked at værste slags. På markedspladsen findes en halv snes kaffepunchtelte, turneringsspil, som tidligere var forbudte, kæltringhestehandlere, bondefangere i dusinvis og kæferter i hundredevis. .. Ud på eftermiddagen begynder spektaklerne og om aftenen er det forbundet med stor risiko at færdes i den ret fredelige lille stationsby. Markedet i går formede sig som alle tidligere markeder med slagsmål og anholdelser… hvis det kunne nytte noget, ville vi rette en kraftig opfordring til politiet om at slå ned på alt det gøgl og humbug, der drives ved markederne i Bramming. Indskrænk antallet af beværtningstelte på pladsen, tag kæltringhestehandlerne og bondefangerne ved vingebenet så også ordentlige folk kan komme til Bramming marked og slå en handel af.

Og så i august1911:Der var alligevel bondefangere til stede ved markedet i Bramming, det fik en esbjergenser at føle. Da manden havde ordnet sine officielle affærer, fik han øje på en skønjomfru, der smilede og vinkede nok så sødt, og det vinkeri kunne vor mand ikke stå for. Han gjorde de hæderligste anstrengelser for at undgå faren, men det var ham ikke muligt at slippe ud af fortryllelsen og til sidst overgav han sig på nåde og unåde, og fløj i armene på den forføriske skønhed. Men i samme øjeblik var han fanget som en flue i edderkoppens spind. Edderkoppen kom i skikkelse af tre kavalerer med pandekrøller og neglemanchetter. De dunkede ofret i hoved og mave, så han hverken kunne se måne eller stjerner, og bagefter tømte de hans tegnebog for 200 danske kroner… nu sidder 4-kløveret i ribe arrest… de 400 kr. har selskabet formøblet i Esbjerg. Moral: rejs aldrig til Bramming marked, men s k a l du dertil, se da aldrig til en kvinde på markedspladsen. De er falske alle tilhobe. Jacob – Politiet har anhold en fyrbøder, der er den 5. i plottet ovenfor. Et par måneder senere fulgte avisen sagen op: De tre markedsrøvere afrejser i aften til Vridsløse [fængsel] under ledsagelse af tre betjente. Pigen der agerede lokkedue er blevet betinget benådet.

Nytårsskydning var heller ikke Thomsens kop te: i år kan drengene ikke vente til nytårsaften med det væmmelige skyderi på gaden. I de sidste aftener har man hørt knald på knald. Landboerne klager sig over at de ikke kan køre gennem byen med køretøj da de fleste heste er bange for futteriet. Vi henstiller til byens ungdom at holde ind med skydningen, også nytårsaften. Det er dumt at øsle penge på sådant gøgleri.

- en by vokser til…

Tilbage til indhold