Husnavne - Bramminginfo

Gå til indhold

Husnavne

Husnavne - gårdnavne

Det er karakteristisk at huse havde navne dengang. Det er måske ikke den vilde originalitet der stråler ud af dem, men dog et udsagn fra noget husbyggeren eller en senere ejer har fundet vigtigt eller af sentimental værdi. Årstallet angiver avisomtale.


Aldersly Ribevej ukendt nummer, 1924. Måske Kaj Lykkes allé 2, 1923.
Alfa Fengers alle 20.
Anneksgård udstykket 1929 fra Terpagergård, Darumvej 70.
Arnen Nørregade 37.
Aurora Storegade 52, nedrevet 1994. Aurora betyder morgenrøde.
Bakkelyst gård på Mulvadvej 57.
Bangsbo ukendt adresse og nummer, 1925. I Bangsbo ved Skagen var der i 1890erne et livligt kunstnermiljø, med bla. Herman Bang og Gustav Wied. Men hvor var det brammingensiske?
Birkelund Gabelsvej 17.
Blæsbjerg Vibækvej 24.
Blåvadgård gård på Brammingborgvej 4
Bramming Nygård gård udstykket fra Bramming Hovedgård i 1928, Bramming- borgvej 7.
Bramming Jernbanegade 8 (Lægehuset,
hus 1901).
Brejdablik Elmegade 54 (og måske også Søvej 3). Opkaldt efter den nordiske gud Balders bolig hvor alt var rent og helligt. Huset er bygget 1913, en periode hvor den slags mytologiske navne var almindelige.
Bækvang Brammingborgvej 8
Bøgely Nørregade 63, 1925. Huset findes ikke mere.
Colorado Storegade 64, opført omkring 1923 af tobakshandler Morten Lauridsen der inden da havde været i USA et par gange. Colorado er en amerikansk stat.
Danbo Fengers alle 23, det oprindelige navn, senere omdøbt til Hyggebo.
Dear Home Muldvadvej 5.
Doktorgården gård på Tømmerbyvej 21, den oprindelige ejer gik fallit omkring 1900, så måske har ejeren være læge Fenger.
Eegsminde Kaj Lykkes alle 12, 1919.
Egely Ribevej 22.
Egeskov- Terpvej 9.
gård
Ekko Skolegade 12, huset nedrevet.
Elm eller Fengers alle 25, efter Metha Elmen Elm, der drev pensionat her 1918.

Engbo Terpagervej 6.
Engholm gård Brammingborgvej 1 el. 3.
Engvang gård Fiskerivej 1.
Forum Plantagevej 9. Forum Romanum var den centrale plads i antikkens Rom.
Forumhus Sportsvej 21. Huset hed også en tid Eden. Fra det romerske imperiums centrum til biblens drøm.
Fredebo Hedemarksvej 2. Maren Hollænder opførte (ved egen hjælp) ca. 1912-13 her et lille hus.: drømmen om en verden uden krig?
Fredensbo Skolegade 8. Huset er opført omkring 1900, så mon ikke navnet stammer fra 1. Verdenskrig. Tidl. skoleinspektør Frede Pinborg fortalte at han (f. 1914) fik sit navn i håb om fred.
Fredsborg nævnes i en lægeoversigt.
Freja Fengers alle 11. Opkaldt efter den nordiske mytologis kærlighedsgud.
Fryd Lindegade 6.
Fuglsang Plantagevej 5.
Fællesvirke Tværsigvej ukendt nummer, nedrevet.
Granly Vibækvej 22. Ribevej ukendt nummer 1935.
Gry Elmegade 29. Bygherre vistnok født på Grygård i Tømmerby.
Grygård  gård Vardevej 24. Omkring 1900 boede her familien Gry Rasmussen – men de havde måske navn efter gården og ikke omvendt.
Grønvang Nørregade 51. Ribevej 16 B.
Grådyb Mulvadvej 25. I 1938-40 var her Knudsine Olesen, enke efter lods Olesen. Der er nok baggrunden for at opkalde huset efter farvandet mellem Skallingen og Fanø.
Hedebo Ribevej 55 – for en hundrede år siden var der hede her.
Hedvigsminde gård Nr. Høevej 12 (Gørding).
Hella eller Plantagevej 31 hed Helle. I Helle øvrigt ukendt adresse og nummer fra 1924.
Hjørnebo Brammingborgvej 3. Darumvej 1. Nygårdsvej 29. Parkvej 1. Tømmerbyvej 7.
Hygge Plantagevej 33.
Hyggebo Fengers alle 23, oprindeligt vistnok Søborg, opført 1919.
Højgård gård Tømmerbyvej 8, plus på Sdr. Høevej 2.
JALS Kaj Lykkes alle 10. Bogstaverne udgør faktisk husets navn. Måske forbogstaverne til navnene på husejerne.
Knudsborg Storegade 8. Byggeriet var oprindeligt planlagt til at fortsætte om ad Sct. Knuds alle, men en krise…
Knudsgård  gård Porsholtvej 2, Tømmerby, måske også kaldt Knudegård.
Kærsgård, Kjærsgård gård Mulvadvej 38, tidligere ejer Thomas Kjær købte den 1900. Ikke at forveksle med Riber Kærgård Herregård / Landbrugsskole i Hunderup.
Kærvang Tværsigvej 70.
Laila Hellesvej 27.
Lerhøjgård Terpagervej 3.
Lindely Lindegade 6. En tid også kaldet Fryd.
Lunde Gabelsvej 7.
Lundme Størsbølvej 2, også kaldt Lundmegård.
Lykkebo Nygårdsvej 13.
Lynggård Ukendt sted og nummer. 1919.
Manitoba Mulvadvej 27 – en provins i Canada, yndet udvandringssted.
Marielyst ukendt sted og nummer. 1902-03.
Milegården Bendiksensvej 3.
Mols ukendt sted og nummer. 1918.
Mulvadgård  gård Mulvadvej 53A.
Nordly Nørregade 50. Husindskriften ser således ud: 19 NORDLY 23.
Nordmark Mulvadvej 34.
Nybo Søvej 3. Har vistnok også heddet Brejdablik ligesom Elmegade 54.
Parkvang Parkvej 5.
Pax Sct. Knuds alle 20. 1918. Pax betyder fred på latin.
Petaluma Storegade 96. Huset var bygget af Chresten Therkelsen i 1928 og fik navn efter et sted i Californien hvor han havde boet. Huset er nedrevet.
Pjaltenborg Ukendt adresse og nummer. Tilhørte gårdejer N. Hansen. 1896.
Rankenbjerggård gård Mulvadvej 40, hvis ejer var født i Rankenbjerg ved Vorbasse.
Regine Hellesvej 8.
Rosa Hellesvej 18.
Rosenlund Storegade 82.
Rottegården Ribevej 40, på dette romantiske sted boede banens portører i starten. Navn officielt Søndergård, nu overdådigt fornyet.
Sct. Croix Adelgade 7. Oversergent Johs. Petersen, der kom fra de vestindiske øer, da de blev solgt, er formentlig bygherre. Han gik i blå militæruniform. Og har så givet huset navn efter sit tjenestested på de fjerne øer.
Sejstrup Hellesvej 9. 1935 eller 1938. Det var murer Søren Christensen, der byggede det, han og Klara var fra Sejstrup.
Sines Gård Hedemarksvej 14 blev i 2005 navngivet efter en tidligere ejer Hansine der i 1942 købte huset sammen med Viggo Hansen, de havde det til sommeren 1986.
Skolevang Nøråvej 7. Meta Brix, der var lærerinde boede her. Ved siden af i nr. 5 var Nørå skole.
Skovgården Vardevej 21, en gammel gård fra 1882, bagved er der en plantage/skov.
Skovly gård Fiskerivej 13 (senere Ridecenter), et hus på Plantagevej 37 har også dette prangende navn.
Skovhuset tidligere traktørsted, Kirkebrovej 8.
Smedehuset lå i den vestligste ende af Brammingborgvej, tæt ved Hovedgården. Navnet på kort i 1899.
Solbakken Tværsigvej 8.
Solhjem Sct. Knuds allé 14 – da sognerådsformand og smed H.M. Thomsen byggede det omkring 1908 var det på landet, lidt ufremkommeligt.
Solhøj Storegade 86.
Solvang Tværsigvej 76. Nørregade 30, nedrevet. Vibækvej 20.
Stenhøj Birkesigvej ukendt nummer. 1925.
Stenninghus Kirkegade 9.
Søblink Sct. Knuds alle 18. Vestkysten 18.4.1923 har Solblink, det skal nok være Søblink iflg. O. Bak.
Søborg Fengers alle 23. Senere: Hyggebo. Tidligere var der adgang til søen i Bibliotekshaven herfra, den var af en betydelig størrelse dengang, man ku sejle på den fra Kikkeborg til skolen.
Søndergård se Rottegården
Tekla Det skulle være hjørnet Elmegade-Lindegade, enten Elmegade 21 eller 26. 1919.
Tobaks- Østergade 13-19, opført af husene tobakshandler Morten Lauridsen 1905-14.
Tornely Gabelsvej ukendt nummer. Nu nedrevet.
Toto Fengers alle 25, tidl. nr. 22, hvorved ejeren kaldte det for Toto, 22.
Trehøjegård gård Kirkebrovej 1.
Tårnbygningen Ribevej 2.
Valodia Storegade 78. Valodia = hvad lo de af? Selvbyggerens svar på kommentarer under byggeriet. Huset er opført delvis som selvbyggeri af Hans Møller, måske 1932.
Vestergård Vardevej 18. 1940.
Vesterled Storegade 59 (1924) ( vist også Drejervej 5).
Vestervang Kirkegade 7. Høevej 12.
Volmerhus Viadukten 6. Oprindelse ukendt.
Vængegård Mulvadvej 55.
Øberg Søvej 6. Smukkere kan man ikke bo i Bramming!
Østerled Nygårdsvej 30.
Årup Elmegade 26?

Tilbage til indhold