Lokationer - Bramminginfo

Gå til indhold

Lokationer

Lokationer

Dette menupunkt Indeholder et interaktivt kort, en naturbeskrivelse, billeder og udflugtssteder.

Alle disse punkter er forskellige indgange til det det samme - at vise og beskrive interessepunkter nær Bramming. De fleste af punkterne kan nås indenfor 30 minutters transporttid fra Bramming.

Der dækkes Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.

Esbjerg kommune er opdelt i Bramming, Nær Bramming, Esbjerg, og Ribe. Ved at tage udgangspunkt i Bramming og lave en cirkel med radius på 32 Km. vil man se det område der dækkes. De 32 Km. svarer nogenlunde til den afstand der kan tilbagelægges på 30 minutter eller derunder. Enkelte punkter der ligger udenfor dette område er medtaget. Enten fordi de er så interessante at man godt kan bruge 10 minutter ekstra på transport, eller fordi de er del af en rute som "Kyst Til Kyst Stien".
Dækningsområde
Elementer under lokationer

Kort
Ved at anvende kortet som indgang, kan man hurtigt danne sig et overblik. Ved at bruge kortets "Map control"/kontrolpanel kan man selektere på typer af punkter. Man kan klikke på kortet og i kontrolpanelet kan man se længde/breddegrad. Disse koordinater er udgangspunkt hvis man vælger at se punkter indenfor en cirkel med koordinaterne som centrum. Man kan vælge "ingen", 2, 4, 8, 16, 32, 64 eller 128.
Ved så at trykke på "Search" vil kun punkter indenfor cirklen blive selekteret - sammen med eventuelle andre kriterier. Der kan bruges fritekstsøgning - der kan søges på flere ord ved at adskille ordene med et komma. Det kan også angives om der skal søges med AND eller OR.
OR er default. (OR=bare et af ordene skal findes for et punkt, AND=alle ord skal findes før et punkt er kvalificeret).
Ved nyt klik på kortet (=specifikation af center) og efterfølgende klik på "Search" vil en eventuel radius-selektion blive "flyttet" rundt på kortet.
Dette er specielt anvendeligt hvis man har planlagt en tur til et sted, og man hurtigt vil se hvad der "også" er i nærheden.

Natur
Under dette punkt er en beskrivelse af landskabet i det omrade der udgjorde Bramming Kommune før kommunalreformen/strukturreformen i 2007. Hvis man er interesseret i geologi vil dette menupunkt give et godt overblik over hvordan landskabet er i dag, og også hvordan det er blevet formet af især de forskellige istider.Billeder
Her kan man se de forskellige lokationer via billeder. Lokationerne er organiseret på samme måde som under "Udflugtssteder". Under billeder er det det visuelle man kan udforske. Indgange er Bramming, Nær Bramming, Esbjerg, Ribe, Varde og Vejen. Man klikker på et ikon og kommer så til næste niveau. På det sidste niveau er billedalbummerne. Det er de samme albums der vises som slideshovs for de enkelte lokationer under "Udflugtssteder". Her er det lavet således at for den enkelte lokation vises alle billeder i albummet. For albummet vises en kort tekst der fortæller om lokationen. I teksten er to links: Det ene link er til en uddybende tekst om lokationen Det andet link er et link der vil "flyve" hen til lokationen på et kort, så man er klar over hvor lokationen er.
Ved klik på et billede vil dette vises i et "manuelt" slideshow. De fleste billeder er geotagget. Hvis der er en position på billedet vises dette ved et (M). Ved klik på dette (M) vil positionen blive vist i Google Maps. Dette gør det muligt at se den eksakte lokation hvor billedet blev taget, og man kan således også se kortet som satellitkort. Desuden er der et ikon for "Album" ved klik på dette ikon vil man komme tilbage til billedoversigten for lokationen. I billedvisningen er der også et ikon for "Slideshow". Ved klik på dette ikon vil der startes et automatisk slideshow, og menulinien forsvinder. Ved klik på mellemrumstasten vil slideshowet blive sat på "pause" og menulinien vil ses. Man kan så vælge "Album" hvilket bringer brugeren tilbage til billedoversigten, eller man kan genstarte "slideshowet".
I albumoversigten er der en "Breadcrumbmenu". Via denne kan man bevæge sig et eller flere niveauer op i albummerne og ved klik på album-ikonerne kan man bevæge sig nedad.

Udflugtssteder
Her kan man se de forskellige lokationer via beskrivende tekster. Lokationerne er organiseret på samme måde som under "Billeder". Under udflugtssteder er det tekstuel information man kan udforske. Indgange er Bramming, Nær Bramming, Esbjerg, Ribe, Varde og Vejen. Man klikker på et menupunkt og kommer så til næste niveau.
Øverst vises altid hovedmenuen (som scroller op). Hvis skærmarealet er stort nok, vises hovedmenuen som tekst - ellers som en hamburger-menu.
Nedenunder hovedmenuen er en menu for det aktuelle niveau. Denne menu vises altid som en hamburger menu. Menuen ruller op og bliver hængende synlig. Ved klik på niveau-menuen vil åbnes et sidepanel med menupunkter for niveauet. Det øverste menupunkt er en pil der ved klik vil bringe brugeren et niveau op.
Disse to menuer er altid til rådighed.
Hvis siden vises på en desktop, vil der være en venstremenu visende alle menupunkter for det aktuelle niveau. Det ere samme menuåunkter som i "hamburgerens" sidepanel, men i desktop-view vil menupunkterne vises direkte hvilket gør navigationen meget effektiv.
Der er desuden i øverste venstre hjørne en "Breadcrumb" menu tilgængelig. Den viser hvilken side der aktuelt vises, og de klikbare "overniveauer" gør at man meget hurtigt kan bevæge sig et eller flere niveauer op/tilbage.
Tilbage til indhold