Panser- & Artilleri - Bramminginfo

Gå til indhold

Panser- & Artilleri

Panser- & Artillerimuseum
Et kanon museum

Det handler om kanoner og kampvogne. I udstillingen kan du se udviklingen fra den ældste kanon fundet på dansk grund over den danske enevældes ”smukke” bronzekanoner, samt en af de kanoner, der var med på Dybbøl Skanse i 1864. Du kan se en af Sherman-kampvognene, der kom til Danmark i årene efter Anden Verdenskrig eller Den Kolde Krigs Centurion-kampvogn frem til den Leopard-kampvogn, der deltog i den såkaldte ”Operation Bøllebank” i Bosnien i 1994. Køretøjerne vedligeholdes og kører stadig. Hver eneste kanon, kampvogn eller lastbil i hallen har deres historie at fortælle om teknologi, om krig og fred og det samfund vi alle er en del af.useet.
Panser
Danmarks største samling af militære panserkøretøjer med eksempler på alle de kampvogne, der har gjort tjeneste i den danske hær siden 1945.

Hærens kampvogne. I hallen ses en række af de kampvogne, der har været anvendt i den danske hær siden Danmark blev medlem af NATO i 1949. Her ses blandt andet den amerikanske Sherman-kampvogn, der gjorde tjeneste på Vestfronten i Anden Verdenskrig og fra 1950 også i Danmark. Den blev afløst af den britiske Centurion-kampvogn, der i mange år var hærens kraftigste kampvogn, indtil den blev erstattet af de tyske Leopard-kampvogne. I hallen kan du også se en berømte ”hvide Leopard”, der deltog i en træfning nær Tuzla i Bosnien-Herzegovina – den såkaldte ”Operation Bøllebank”.

Artilleri
De store kanoner

Oplev artilleriets og dermed også kanonernes historie. Udstillingen rummer kanoner tilbage fra middelalderen (Anholt-kanonen) over de smukke gamle bronzekanoner fra enevældens tid og fæstningskanoner fra Københavns befæstning.

Artilleri er det svære skyts. I Europa går brugen af kanoner tilbage til middelalderen og har været brugt på fæstninger og på skibe. I moderne tid har artilleriet, altså de største kanoner, typisk været støtte til frontlinjen i krigssituationer. Her i salen kan du ses eksempler på kanonens udvikling fra middelalderens blider (katapult) over ”Anholtkanonen” (tidlig baglader) fra 1500-tallet og 1700-tallets bronzekanoner frem mod stålkanoner fra krigen i 1864 (forladere).

Hærens hjulkøretøjer
I udstillingen kan man kravle ind i en pansret mandskabsvogn og få en fornemmelse af soldaternes pladsforhold eller mangel på samme.

Under besættelsen opløste den tyske værnemagt den danske hær i september 1943 og tog cirka 1000 køretøjer, 500 motorcykler og 10 panservogne i deres varetægt. Efter befrielsen i 1945 da den danske hær blev genopbygget var det først med svenske hjulkøretøjer, som Den Danske Brigade medbragte fra Sverige. Disse blev suppleret med indkøb af brugt engelsk og canadisk materiel til de danske enheder, der skulle indsættes i de allieredes besættelseszoner i Tyskland (1947-1958). Danmarks medlemskab af NATO i 1949, våbenhjælpen og forsvarsloven fra 1951 blev startskuddet til opbygningen af den mobile hær, vi kender i dag. Her ses forskellige hjulkøretøjer der har været anvendt i hæren fra 1945 og frem til efteråret 2000 fx den canadiske pansrede mandskabsvogn GMC M6 med øgenavnet ”Mosegrisen”.

Den Kolde Krig

Artillerimuseet har både køretøjer og kanoner fra Den Kolde Krig. Man kan i udstillingen se, hvordan det danske artilleri fungerede indtil Berlinmurens fald.

Den Kolde Krig var den storpolitiske konflikt, der definerede perioden mellem Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 frem til Berlinmurens fald i 1989. Konflikten stod mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen, sammen med deres allierede. Det blev kaldt en kold krig, fordi supermagterne aldrig kom i direkte krig med hinanden. Den Kolde Krig blev aldrig en varm krig, idet den aldrig udviklede sig til den altødelæggende atomkrig, som mange frygtede.

Den Kolde Krigs kanoner
Udstillingens tyngdepunkt er Den Kolde Krigs kanoner. De spænder fra den lille mobile 105 mm kanon over en selvkørende haubits M109 og en 203 mm haubits, der er det tungeste skyts, som det danske artilleri har benyttet. I udstillingen ses også den store amerikanske MGR I Honest John raket, der var en del af det danske artilleri fra 1960. Honest John raketten kunne fremføre en atomladning, og minder os om alvoren under Den Kolde Krig.

I udstillingen kan man kravle ind i en selvkørende haubits pansret mandskabsvogn indrettet som skydecentral og få en fornemmelse af soldatens pladsforhold eller mangel på samme. Der er mulighed for at iføre sig en fragmentationsvest og en kevlarhjelm. Varde Artillerimuseum er stedet, hvor man kan røre og prøve tingene og slippe sin indre nørd løs.

Det danske artilleri og verdenshistorien
En plancheudstilling fortæller det danske artilleris rolle set i forhold til det 20. århundredes politiske verdenshistorie fra Potsdamskonferencen i 1945 over Murens Fald i 1989, krigen i Eks-Jugoslavien og frem til Terrorangrebet i New York 11. september 2001 og frem til den såkaldte Muhammed-krise i 2006.
Museets egen historie

HKSKHF historie - Hærens Kampskoles Køretøjs Historiske Samling udspringer af den gamle samling af pansrede køretøjer, der indledningsvis var opstillet i den gamle Oksbøl nord lejr.
I 1982 blev de flyttet ned i Oksbøl syd lejr på arealet omkring Panser alleen ved den nybyggede Hærens Kampskole.
Her var køretøjerne så opstillet, og hvert år forsøgte man at holde området pænt og køretøjerne præsentable.
Gennem en årerække holdt Oksbøllejren hver onsdag Åben Lejr hvor offentligheden fik adgang til Panser alleen, hvor udstillingen dannede en fin baggrund også for en fremvisning af hærens nyere materiel.

Der var på daværende tidspunkt også en udstilling af Warszawa-pagt køretøjer for enden af Palludan Müllers allé – der ligger i forlængelse af Panser alleen.
Sammen fungerede Warszawa-pagt udstillingen og udstillingen i Panser alleen i en årrække som læreplads og som en god introduktion til eleverne på Hærens Kampskoles Kurser i panservåbenets oprindelse, baggrund og teknologiske udvikling.
Som årene gik, blev det dog sværere og sværere at holde udstilling og køretøjerne præsentable lige som de i stor udstrækning blev ramt af nedbrud i medfør af vejrliget.
I 2008 var situationen så alvorlig at hvis der ikke blev fundet en anden løsning og et andet sted til køretøjerne ville de reelt forsvinde - gå til og være tabt for eftertiden

En anden løsning..
I Oksbøl var der i mellemtiden etableret et Brandbilmuseum.
Museet var blevet stykket sammen af historisk brandmateriel og køretøjer fra en række samlinger i nye lokaler på Industrivej i Oksbøl.
I efteråret 2008 indledtes forhandlinger med Brandbilsmuseet om et samarbejde.
Forhandlingerne resulterede samme år i at en kreds af initiativtagere overtog et ca. 900kvm stort udstillingsareal i Brandbilsmuseet på Industrivej i Oksbøl og startede med at opbygge den udstilling og det museum som findes i dag.
Alle ressourcer gik til dette arbejde og først i december 2010 blev der overskud til at stifte Hærens Kampskole Køretøjshistoriske forening – der i dag varetager ansvaret for samlingen.
Samme år besøgte 10.000,- besøgende museet – året efter 12.600!

Brandbilerne rykker ud!
Desværre måtte Brandbilmuseet lukke ned i 2020.  Selv med 17.000 årlige gæster, ville Varde Kommune ikke drive museet videre, da ildsjælen Hans Jørn Marcussen på grund af alder ville overdrage museet. Da der heller ikke var andre der ville drive museet videre, blev det lukket ned den 1. september.

Nogle af udstillingsgenstandene var udlånt af andre kommuner og er nu leveret tilbage - såfremt ejerne har givet tilbagemelding. Såfremt ejerne ikke har ønsket at få genstandene tilbage, er de nu spredt på andre museer.
Nogle af perlerne i samlingen var nogle Triangelbrandbiler og  to Magirus fra 1921 og 1922.

De store kanoner rykker ind
I 1984 blev Artillerimuseet oprettet i tilknytning til Varde Kaserne og åbnede i 1992 som "Varde Artilleri Museum" under Museet for Varde By og Omegn og blev i 2005 et specialmuseum for artilleriet. Udstillingen illustrerede/illustrerer artilleriets historie fra middelalderen til nutiden. Der vistes kanoner, håndvåben og andet udstyr, samt uniformer. Den kolde krigs kanoner var hovedtema i udstillingen. Uden for museet Vestervold 11, stod en ældre Nike-Hercules-raket. Da Brandbilerne foretog deres sidste udrykning fra museet, rykkede Artillerimuseet ind.

Rav
Der var også tidligere en ravudstilling på museet - den er nu en del af udstillingen på Tirpitz-museet.
Besøg Museets egen hjemmeside for mere information: https://vardemuseerne.dk/museum/panser-artillerimuseum/
Tilbage til indhold