Varde by - Bramminginfo

Gå til indhold

Varde by

Varde

Varde by ligger 20 km fra Esbjerg, 23 km fra Bramming ( 25 min )  og tæt på Vesterhavet, der besøges af tusindvis af turister. Byen har desuden direkte vejforbindelser til Skjern, Herning, Grindsted og Ribe.
Umiddelbart syd for Varde er der forbindelse til motorvej E20 mellem Esbjerg og Kolding.
Varde er Danmarks største kystturismekommune i kraft af sin nære beliggenhed til Vesterhavet, hvor Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet er de helt store turistmål. De velkendte strandture og stille naturoplevelser trækker mange turister til, og fremtidigt satser man på at henvende sig til et endnu bredere publikum, når oplevelsesog formidlingsprojekter i årene fremover bliver til en realitet.

Varde er kommunens største by med ca. 13.500 indbyggere, og den er det naturlige centrum for kommunen.
Varde er en gammel by. Byens alder kendes ikke med sikkerhed men byen nævnes i skriftlige kilder allerede omkring år 1100. Varde fik sine første købstadsprivilegier i 1442, men på det tidspunkt var handel og håndværk allerede en stor del af byens identitet.
Varde består i dag overvejende af bygninger opført i tiden efter den sidste store brand i 1821, men byens gadeforløb hører middelalderkøbstaden til. Blandt byens ældste bygninger er Sct. Jacobi Kirke, som er beliggende på byens torv.
Varde Å snor sig gennem byen og deler sammen med jernbanen Varde by i en nordlig del, hvor hovedparten af bymidten ligger, og en sydlig del. Dette stærke landskabstræk med Varde Å og nationalpark Vadehavet udgør et stort endnu ikke fuldt udnyttet potentiale som karaktergivende element i bymidten.

Varde har flere pæne huse og gader, men oplevelsen kan forbedres. Som understregning af det historiske kunne nogle af de smallere gader i bymidten belægges med flade brosten - i det mindste ikke asfalt. Der kunne gøres mere grønt med træer og plantekummer. Varde by mangler flere grønne oaser - det er de grønne åndehuller der gør om en by er rar at færdes i. Nogle af de smalle gader har allerede stenbelægning og træbeplantning. Der er et stort potentiale i området fra torvet, langs med Vestervold ( mod vest ) og ned til åen ( mod syd ) . Herefter Arnbjergparken ( mod øst ) og Nørrevold/Østervold ( mod nord ).

Fra torvet kunne etableres en "rute" med stenbelægning og beplantning ned til Brogade, krydsende Storegade og hen ad Enghavevej - sluttende i Arnbjerganlægget. Eller gennem Kirkegårdsparken ned til åen og videre til Arnbjergparken.
Langs åen kunne etableres flere udendørsfaciliteter og aktiviteter.

Bymiljøet, Torvet, Åen og Arnbjergparken er et besøg værd, men det ser i dag ikke ud til at potentialet udnyttes og at man har ønsket at binde bymiljøet, torvet, åen og anlægget sammen som en helhed.

Tilbage til indhold